משרד התשתיות יעניק מלגות לתלמידי בתר-דוקטורט

משרד התשתיות יעניק מלגות לתלמידי בתר-דוקטורט

המלגות, בהיקף של עד 150,000 ש”ח לסטודנט לכל שנת התמחות, למועמדים שיבחרו ללימודי בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל שמועמדותם תוגש על-ידי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ממשיך בעידוד הגדלת מספר האקדמאים בתחומי האנרגיה לאור ההתפתחויות במשק האנרגיה בישראל, ויעניק גם בין השנים 2014-2016 מלגות לסטודנטים המקבלים את הכשרתם בתחומי הגיאולוגיה, הגיאופיסיקה והגז הטבעי. המלגות, בהיקף של עד 150,000 ש”ח לסטודנט לכל שנת התמחות, למועמדים שיבחרו ללימודי בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל שמועמדותם תוגש על-ידי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ. מטרת התכנית היא כי בתום הלימודים יתרמו החוקרים לפיתוח תחומי לימוד אלו במוסדות האקדמאיים בארץ ולמשק האנרגיה הישראלי. 
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: “ההתפתחות המואצת של תחום האנרגיה במדינת ישראל מחייבת השקעה מוגברת בהכשרה המקצועית האקדמית, שמהווה חלק מרכזי וחשוב בהצעדת משק האנרגיה הישראלי. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רואה בקידום מועמדים מצטיינים ללימודי תארים מתקדמים במוסדות מובילים בחו”ל, תרומה עצומה לפיתוח נרחב של תחומי הלימוד הללו במוסדות בארץ”. 
בשנים האחרונות העניק המשרד מלגות בהיקף של כ- 2.5 מיליון ש”ח בכל שנה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, שני ושלישי בתחומי האנרגיה בהיקף של עשרת אלפים ש”ח לשנה לתואר ראשון, חמישים אלף ש”ח לשנה לתואר שני ושישים אלף ש”ח לשנה לתואר שלישי כמו כן, ב2012- הוענקו מלגות לשלושה סטודנטים אשר נשלחו לדוקטורט בהנדסת גז וטבעי ונפט באוניברסיטת  TEXAS A&M  בארה”ב.  
לפרטים נוספים על המכרז  והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.


פי.סי.חץ