אנלייט חתמה על הסכם השקעה בפרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן

אנלייט חתמה על הסכם השקעה בפרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן

היקף ההשקעה המשותף של קרן נוי ואנלייט ברכישת טריפל R ינוע בין כ-14 עד 60 מיליון ש”ח, כאשר כל רוכשת תשקיע 50% מהסכום.

אנלייט וקרן נוי חתמו על הסכם להשקעה עתידית מותנית בפרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן, בעל רישיון מותנה לייצור חשמל בהספק של עד 340 מגה וואט
במסגרת ההסכם, אנלייט וקרן נוי ירכשו במועד השלמת העסקה 100% ממניות חברת טריפל R מבעלי מניותיה, אורי רודד וחברת רטאנרג’י, שבעלי מניותיה הם מיכאל רטנר ויוחנן רטנר. הרכישה תתבצע במועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט, ככל שזה ייצא לפועל.
טריפל R מחזיקה ב-19% מהון המניות של “כוכב - אגירה שאובה בע”מ”, שהינה חברה ייעודית העוסקת בהקמת פרויקט האגירה השאובה בכוכב הירדן. מחזיקים נוספים בחברת הפרויקט הם חברת תהל (תכנון המים לישראל בע”מ) וחברת Hutchison Water המחזיקות בחלקים שווים מהפרויקט. על פי תנאי שיתוף הפעולה של החברה עם קרן נוי צפויה החברה להחזיק כ-50% בחברת טריפל R, כלומר כ-9.5% מחברת הפרויקט. יצוין, כי חברת טריפל R מחזיקה ב-50% בפרויקט אגירה שאובה נוסף המצוי בתהליכים מקדמיים.
לפי הערכות ראשוניות בלבד, היקף ההשקעה המשותף של קרן נוי ואנלייט ברכישת טריפל R ינוע בין כ-14 עד 60 מיליון ש”ח, כאשר כל רוכשת תשקיע 50% מהסכום. בתוך עד עשרה ימי עסקים מיום החתימה על ההסכם ישלמו אנלייט וקרן נוי סכום של 4 מיליון ש”ח. סכום של 2 מיליון ש”ח נוספים ישולם לאחר השגת תנאים רגולטורים ותפעוליים נוספים לפרויקט, בהתאם לאבני דרך שנקבעו בין הצדדים. יתרת התמורה הכוללת תשולם לאחר ובכפוף להתקיימות סגירה הפיננסית לפרויקט, בהתאם לתחשיב יעדי התשואה לרוכשים, ובכפוף לתנאי הסגירה הפיננסית.
גלעד יעבץ מנכ”ל אנלייט: “אנלייט מרחיבה את פעילותה לענף נוסף בתחום האנרגיה הנקייה, אשר הפעילות בו הולכת וגוברת. אנו רואים פוטנציאל רב בפרויקט האגירה השאובה בכוכב הירדן ומאמינים בשותפות עם קרן נוי ובהשקעה ביזמים הקיימים של החברה, מתוך ראייה משותפת לגבי אופן קידום הפרויקט בעתיד”.


פי.סי.חץ