הרווח הנקי של אנלייט ברבעון הראשון זינק פי 8.7 לכ-18.4 מיליון שקל

הרווח הנקי של אנלייט ברבעון הראשון זינק פי 8.7 לכ-18.4 מיליון שקל

“החברה ממשיכה לבסס את מעמדה כאחד השחקנים המובילים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, ומציגה גידול ניכר בפעילותה ברבעון הראשון לשנת 2014".

הכנסות אנלייט אנרגיה מתחדשת ברעון הראשון לשנת 2014 גדלו פי 5.4 והסתכמו לסך של כ-124 מיליון שקל, לעומת כ-23.1 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2014 זינק פי 8.7 לכ-18.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-2.1 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הון החברה הסתכם בסך של 201 מיליון שקל (מתוכו הון המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ב-128 מיליון שקלים), לעומת הון בסך 67 מיליון שקלים (והון המיוחס לבעלי מניות החברה בסך 65 מיליון שקלים) בתקופה המקבילה אשתקד.
לראשונה בתולדות החברה, עומד היקף הנכסים במאזן על למעלה ממיליארד שקלים והסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון לשנת 2014 לעומת כ-356 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במהלך הרבעון הפיקה החברה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-3.2 מיליון שקל, בנוסף לכך השקיעה החברה כ-9.8 מ’ שקלים, בפיתוח והקמה של פרויקטים בישראל אשר מסווגים כתזרים מפעילות שוטפת. נכון למועד פרסום הדוח השלימה אנלייט סגירות פיננסיות עבור מתקני חשמל המצויים בבעלותה בהספק מצטבר של כ-100 מגה-וואט.
ברבעון הראשון, המשיכה החברה להגדיל את פעילותה במספר רב של פרמטרים, לרבות כניסה לעסקות חדשות והגדלת ההספק המצטבר של ייצור חשמל ממתקנים שבבעלותה אשר נמצאים בשלב שלאחר סגירה פיננסית.
בינואר 2014 השלימה החברה עסקה לרכישה של פרויקט תלמי בילו, מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית אשר עבר את שלב ההפעלה המסחרית בהספק מותקן כולל של 10 מגה וואט. רכישת הפרויקט על-ידי החברה התבצעה בתמורה לסך כולל של כ-52 מיליון שקלים.
באפריל 2014 דיווחה החברה על חתימת הסכם להשקעה אופציונאלית (בשיתוף פעולה עם קרן נוי) בפרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן, בעל רישיון מותנה לייצור חשמל בהספק של עד 340 מגה-וואט. מדובר בכניסה ראשונה של החברה לתחום ההידרו-אלקטרי. 
גלעד יעבץ, מנכ”ל אנלייט אנרגיה מתחדשת: “החברה ממשיכה לבסס את מעמדה כאחד השחקנים המובילים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, ומציגה גידול ניכר בפעילותה ברבעון הראשון לשנת 2014. החברה ממשיכה לפעול לצמיחה ולהגדלת צבר ההכנסות, וצופה כי בתקופה הקרובה תמשיך בהשקעה והקמה של מיזמים חדשים וכן תפעל להעמקת פעילותה באירופה”. 


פי.סי.חץ