גידול של 17% בהכנסות אורמת ברבעון הראשון

גידול של 17% בהכנסות אורמת ברבעון הראשון

"היה לנו רבעון טוב עם תוצאות כספיות וביצועים תפעוליים חזקים".

ההכנסות אורמת תעשיות ברבעון הראשון של 2014 צמחו ב-17% והסתכמו ב-142.4 מיליון דולר לעומת 121.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 
הכנסות מגזר החשמל צמחו ב-33.4% לשיא של 94.8 מיליון דולר לעומת 71.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מהפעלה מסחרית של תחנות 2 ו-3 בקומפלקס אולקריה 3 בקניה, אשר החלו בפעילות המסחרית בחודש מאי 2013 ובחודש ינואר 2014, בהתאמה ומהפעלה מסחרית של תחנת הכוח הגיאותרמית דון איי קמפבל בנבדה, ארה”ב אשר החלה לפעול בחודש דצמבר 2013. 
כמו כן, ההכנסות הושפעו מתעריפים גבוהים יותר בתחנות המושפעים בעיקר ממחירי הגז הטבעי וקיטון בהפסד נטו הנובע מהתקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים להקטנת החשיפה לתנודות במחירי האנרגיה.                                                                                                           
כמות ייצור החשמל ברבעון גדלה ב-10.8% ל-1,201,141 מגווט שעה לעומת כ-1,083,618 מגווט שעה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת מוצרים הסתכמו ב-47.6 מיליון דולר לעומת 50.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מירידה בהזמנות חדשות שהתקבלו מלקוחות וכן מעיתוי הכרה בהכנסה ממכירות מוצרים.
הרווח הגולמי הוכפל והסתכם ב-54.7 מיליון דולר (38.4% מההכנסות) לעומת 27.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (22.5% מההכנסות). הרווח הגולמי ממכירות חשמל הסתכם ב-38.3 מיליון דולר (40.4% מהכנסות החשמל) לעומת 13.5 מיליון דולר (19% מהכנסות החשמל) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ממכירות מוצרים הסתכם ב-16.4 מיליון דולר (34.5% מההכנסות ממוצרים) לעומת 13.9 מיליון דולר (27.4% מההכנסות ממוצרים) ברבעון המקביל אשתקד.
דיתה ברוניצקי, מנכ”ל אורמת תעשיות: “היה לנו רבעון טוב עם תוצאות כספיות וביצועים תפעוליים חזקים. במגזר החשמל הצגנו צמיחה מרשימה בהכנסות וברווחיות התפעולית אשר הושגו, בעיקר, הודות לתחנות הכוח האחרונות שהתווספו לצד המשך התייעלות וירידה בעלויות התפעול. חלק מצמצום העלויות מקורו בכניסתן של תחנות חדשות עם תכנון הנדסי המאפשר יצור חשמל בעלויות נמוכות. כמו כן, חלק מהצמצום בעלויות נובע גם מתזמון ואנו צופים הוצאות תפעול גבוהות יותר ברבעון השני”.
 


פי.סי.חץ