אלומיי קפיטל רוכשת אתרי ייצור אנרגיה סולארית בספרד

אלומיי קפיטל רוכשת אתרי ייצור אנרגיה סולארית בספרד

אלומיי קפיטל חתמה על מסמך כוונות מחייב לרכישת אתרי ייצור אנרגיה פוטו-וולטאית בהיקף מצטבר של כ-5.6 מגה וואט (עם תפוקה נומינאלית של כ-5.2 מגה וואט), תמורת 9.5 מיליון אירו. האתרים נמצאים במורסיה בספרד ומחוברים לרשת החשמל הספרדית משנת 2011.
אתרי ייצור האנרגיה מוחזקים ע”י חברה ספרדית, אשר חברת האם הגרמנית שלה נכנסה לאחרונה להליך פירוק. על-פי מסמך הכוונות, אלומיי תרכוש את אתרי ייצור האנרגיה וכל הזכויות הקשורות בהם תמורת סכום כולל של כ-9.5 מיליון אירו. על-פי מסמך הכוונות, העסקה מתוכננת להתבצע בסמוך ל-30 ליוני 2014.
רכישת אתרי ייצור האנרגיה צפויה לשלש את היקף ייצור החשמל של אלומיי בספרד להיקף של כ-7.9 מגה וואט. האתרים יצטרפו ל-13 אתרי ייצור אנרגיה פוטו וולטאית הקיימים של החברה, ויגדילו את ההספק הכולל ללמעלה מ-30 מגה וואט. 
החברה צופה כי ההכנסות השנתיות מהאתרים הנרכשים יעמדו על כ-2 מיליון אירו, וביחד עם אתריה הקיימים של החברה באיטליה ובספרד, יעמדו הכנסותיה השנתיות מייצור אנרגיה פוטו-וולטאית על כ- 13.2 מיליון אירו.
רני פרידריך, מנכ”ל אלומיי קפיטל אמר היום: “אלומיי שואפת לנצל הזדמנויות השקעה אטרקטיביות ולבצע עסקאות במחירים הזדמנותיים ועסקה זו הינה הוכחה נוספת ליכולות החברה להוציא לפועל עסקאות מסוג זה”.
אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), שבשליטת שלמה נחמה, ושותפות קניר שבשליטת חמי רפאל ורן פרידריך, נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה”ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו”ל. לחברה השקעות ב-13 תחנות פוטו-וולטאית בהספק כולל של כ-25 מגה-וואט באירופה, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. 
בנוסף, לחברה אחזקה של 7.5% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון (עם אופציה להגדיל את אחזקותיה ל-9.375%).
 


פי.סי.חץ