הצעת חוק לפטירת מתקנים לאנרגיה מתחדשת מהיטל השבחה

הצעת חוק לפטירת מתקנים לאנרגיה מתחדשת מהיטל השבחה

כיום, חלק מהרשויות המקומיות דורשות תשלום ארנונה לפי סיווגים קיימים של מתקני חשמל או שטח תפוס והדרישה מגיעה לעיתים עד ל-100 ₪/מ”ר.

 
ועדת המשנה (כלכלה) לקידום אנרגיה ירוקה בכנסת דיון בנושא: “קידום אנרגיה סולארית במבנים פרטיים וציבוריים ובבתי המגורים”, בראשות ח”כ חנא סווייד (חד”ש). הדיון נועד לפתור חסמים נקודתיים שונים המונעים את פיתוחו של ענף האנרגיה הסולארית על גגות מבנים פרטיים וציבוריים, ואשר יוצרים אי-ודאות ליזמות בתחום, מעמיסים עלויות עד כדי פגיעה ממשית בכדאיות הכלכלית של פרויקטים, ובעיקר מעמיסים ביורוקרטיה שלא לצורך.
מזה ארבע  שנים, מנסה הממשלה ללא הצלחה לאשר תיקון תקנות ההסדרים במשק המדינה על מנת לקבוע תעריף מקסימלי לארנונה בגין מתקנים סולאריים. כיום, חלק מהרשויות המקומיות דורשות תשלום ארנונה לפי סיווגים קיימים של מתקני חשמל או שטח תפוס והדרישה מגיעה לעיתים עד ל-100 ₪/מ”ר.
דרישה שכזו פוגעת בכלכליות המתקנים ועלויות אלו של ארנונה כלל לא חושבו או הוכרו ע”י רשות החשמל בקבעה את תעריפי ייצור החשמל - התוצאה: פגיעה בצרכנים ויזמים שנכנסו לתהליך ייצור החשמל הסולארי.
בשנת 2011 עלתה טיוטת צו ארנונה לאישור ועדת הכספים בכנסת, אולם הדיון הסתיים ללא אישור הצו שכן יו”ר הועדה דאז, ח”כ משה גפני דרש פטור למתקנים של צרכנים פרטיים. התחלפות הממשלה הביאה להתחלת ההליך הארוך מהתחלה. כיום ממתין הצו לחתימת שרי הפנים והאוצר, אולם זו מתעכבת מזה מספר חודשים, ללא סיבה גלויה, ולמרות פניות חוזרות של האיגוד.
כיום נמצאת טיוטה של התקנות בשלבי אישור תוך-ממשלתיים, אולם אין מועד סופי לאישורם ולא ידוע מתי יכנסו לתוקף או מה היא מדיניות רשות המיסים בנושא.
 חלק מן הרשויות המקומיות דורשות תשלום היטלי השבחה מבעלי מתקנים פוטו-וולטאים, אשר מכביד מאוד על הכלכליות של הפרויקטים ומגדיל את תקופת ההחזר של הפרויקטים בעשרות אחוזים, עד הפיכתם לבלתי כלכליים. תוצאה זו, של הכרה בהשבחה של כל גגות ישראל, יוצרת מצב אבסורדי לפיו גם מי שאין לו גג סולארי חייב בתשלום היטל השבחה ואכן כבר קרו מקרי קצה בהם אנשים פרטיים שאין להם גג סולארי ולא התכוונו להקים כזה נדרשו לשלם לוועדה המקומית היטל השבחה בגין פוטנציאל הקמת גג שכזה.
בראשון באוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע”ד-2014, אשר פוטרות מתקנים פוטו-וולטאים בהספק של עד 50 קילוואט מהצורך לקבל אישור בניה, ויש צורך להתאים את הסדרות רשות החשמל לייצור חשמל ממתקנים פוטו-וולטאים ומונה-נטו לתקנות החדשות. האיגוד פנה לרשות החשמל בבקשה לבצע תיקון ההסדרות ללא דיחוי על מנת שתעמודנה בקו אחד עם הפטור מיום תחולתו.
 


פי.סי.חץ