הרווחים  של אורמת ברבעון השני ירדו ל-5.5 מיליון דולר

הרווחים של אורמת ברבעון השני ירדו ל-5.5 מיליון דולר

ההכנסות במחצית הראשונה של 2014 גדלו ב-4.6% והסתכמו ב-289.3 מיליון דולר לעומת 276.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אורמת תעשיות ברבעון השני הסתכמו ב- 146.9 מיליון דולר לעומת 154.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מירידה צפויה בהכנסות מגזר המוצרים. ההכנסות במחצית הראשונה של 2014 גדלו ב-4.6% והסתכמו ב-289.3 מיליון דולר לעומת 276.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
חברת הבת אורמת טכנולוגיות אישררה מחדש את תחזית ההכנסות לשנת 2014 בשני מגזרי הפעילות. בהתאם לזאת, אורמת טכנולוגיות צופה כי מכירות המוצרים במחצית השנייה של 2014 יהיו חזקות מהחצי הראשון עם רבעון רביעי חזק. 
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב- 41.4 מיליון דולר לעומת 53.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2014 צמח ב-19.2% והסתכם ב-96.1 מיליון דולר לעומת 80.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח המיוחס לבעלים של החברה ברבעון השני של 2014 הסתכם ב-5.5 מיליון דולר לעומת 16 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלים של החברה במחצית הראשונה של 2014 הסתכם ב-19.5 מיליון דולר לעומת 12.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
יצחק אנג’ל, מנכ”ל אורמת תעשיות: “אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון השני אותן יש לנתח ביחד עם תוצאות הרבעון הראשון שכן, כפי שהחברה דווחה כאשר דיווחנו על תוצאות הרבעון הראשון, חלק מהוצאות התפעול ברבעון הראשון נדחו לרבעון השני וכן ברבעון השני הייתה הדממה מתוכננת של תחנת הכח היבר 1 לצורך התקנת ההשבחה שצפויה להגדיל את הכנסות התחנה. התוצאות משקפות את המשך ההצלחה בפעילתנו ומתרומתן לתוצאות הטובות במחצית הראשונה של 2014.
“במגזר החשמל, המשכנו בשדרוג תחנות הכוח בבעלותנו אשר יביאו לשיפור בביצועי מגזר זה. על אף ההדממה המתוכננת של תחנת הכוח היבר 1 ברבעון השני, הכנסות מגזר החשמל צמחו ברבעון ב-2.1% לעומת אשתקד וב-15.9% במחצית הראשונה של 2014. צבר מגזר המוצרים צמח לשיא של 376 מיליון דולר עם התוספת של חוזה האספקה שלנו בסך 254 מיליון דולר לפרויקט סארולה”, סיכם אנג’ל.
הרווח מפעולות הסתכם ברבעון ב-30.9 מיליון דולר לעומת 45.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקיטון ברווח הגולמי, הפחתת עלויות בגין חיפוש והערכה של מאגרים גיאותרמיים שהוחלט על הפסקת המשך פיתוחם בסך 8.1 מיליון דולר ורווח ממימוש חברה בת בסך 4.2 מיליון דולר אשר נרשם ברבעון המקביל אשתקד. 
 


פי.סי.חץ