הקפאון הסתיים:

הקפאון הסתיים:

הממשלה אישרה הגדלת מכסות האנרגיה הסולארית

בתום שנתיים של קפאון התבשרו לאחרונה יזמי האנרגיה הסולארית כי הממשלה אישרה את הצעת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום להמרות והסטות מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות, במטרה להקטין את העלויות למשק החשמל ביותר מ-2.4 מיליארד שקלים, מהוון למשך 20 שנה.
משמעות ההחלטה בפועל היא הסטת מכסות של 330 מגה-וואט שמלכתחילה ניתנו לייצור חשמל ירוק (אנרגיית רוח וייצור אנרגיה מטיפול בפסולת), יועברו לייצור חשמל בטכנולוגיה ה-PV, בשל ההוזלה המשמעותית שחלה בשנים האחרונות  במחירה של טכנולוגייה זו.
בנוסף, אישרה הממשלה הסבה של 180 מגה-וואט במשאבי שדה וצאלים שמלכתחילה ניתנו להקמת פאנלים סולאריים בטכנולוגיה תרמו-סולארית (הסבה שעל פי האוצר צפויה לחסוך למשק 2 מיליארד שקל למשק), מכסה בסך 30 מגה-וואט של PV באשלים ועוד 30 מגה-וואט בשטחי יהודה ושומרון.
המהלך  נועד להאיץ את הטמעת הפקת החשמל מאנרגיות חדשות בישראל המצויה בפיגור משמעותי מהעולם ומיעדי התוכנית שהממשלה עצמה קבעה בשנת 2009 לפיהם עד 2014 כ-5% מסך ייצור “החשמל הירוק” בישראל ישען על אנרגיות מתחדשות. נכון להיום, סך ייצור החשמל הנקי נע סביב 3% בלבד.
ערר שהגיש שר האוצר יאיר לפיד בנוגע להקמת המכסות בסך 30 מגה-וואט ביהודה ושומרון, תקע במשך כשנתיים את הענף. הממשלה קיבלה את עמדתו של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ובכך תתאפשר הבטחת המימון הנדרשת להקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות באזור יהודה ושומרון.  בנוסף, הממשלה אימצה את העקרונות לקביעת התועלות הכלכליות של אנרגיות מתחדשות שהציגה ועדת קנדל. המתדולוגיה שהציעה ועדת קנדל, עשויה להוביל לתמרוץ היזמות לכיוון של המשך מחקר ופיתוח טכנולוגיות לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות והוזלתן. בנוסף תוקם ועדה לקיום הליכי עדכון לתוצאות הדוח, לאור המידע שיצטבר כתוצאה משילוב אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל ובהתאם למדיניות הממשלה המעודכנת, בראשות מנכ”לית המשרד.    שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: “חלוקה שווה בין מכסות המיועדות להולכה ובין אלו המיועדות לחלוקה תצמצם את השימוש בשטחים פתוחים, תרחיב את השימוש בגגות כך שיתאפשר לרשויות מקומיות להקים מתקנים על הגגות ותאפשר לחברות קטנות רבות יותר להשתלב במשק החשמל המתחדש.
שלום הוסיף כי החלטת הממשלה “מקדמת את תחום האנרגיות המתחדשות צעד ענק קדימה. על ידי יצירת שוק אנרגיות מתחדשות משמעותי וגדול נוכל לפתח ולהתקדם לקראת השגת  היעד של 10% ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות בשנת 2020. תוך שמירה על הביקוש, על הצרכים ועל רמת מחירים סבירה, נמשיך את המגמה לפתח את המשק, להוריד תעריפים ולהפחית את יוקר המחייה בישראל”.


פי.סי.חץ