היצואן יישא בעלויות מקטעי מערכת ההולכה שישמשו לייצוא בלבד

היצואן יישא בעלויות מקטעי מערכת ההולכה שישמשו לייצוא בלבד

"הייצוא יקרב בינינו לבין שכנותינו, יאפשר לנו ליצור שיתופי פעולה לטווח ארוך שיביאו לשיפור מצבן של כל מדינות האזור”.

המועצה לענייני משק הגז הטבעי פרסמה לאחרונה את החלטתה בנושא הסדרת אופן מימון פרויקטי יצוא   באמצעות מערכת ההולכה (למדינות שכנות), כך שהיצואן - ולא המשק הישראלי - יישא בעלויות מקטעי מערכת ההולכה שישמשו לייצוא בלבד, וזאת במגמה להפחית ככל הניתן את הסיכון של העמסת עלויות המתקנים המיועדים לייצוא על הצרכן הישראלי. בנוסף נקבע שהיצואן ישתתף גם בעלויות מימון המקטעים שיהיה צורך להכפילם לשם הייצוא (מקטעים משותפים שישמשו גם את הצרכנים במשק הישראלי וכן כי היצואן ישלם את תעריף ההולכה, ככל צרכן בישראל.
סילבן שלום, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים: “ייצוא הגז הטבעי למדינות שכנות באמצעות מערכת ההולכה, פותח אופקים חדשים לאוצרות הטבע  שלנו והגדלה של ההכנסות מהן. הייצוא יקרב בינינו לבין שכנותינו, יאפשר לנו ליצור שיתופי פעולה לטווח ארוך שיביאו לשיפור מצבן של כל מדינות האזור”.
החלטת המועצה התקבלה לאחר שבשנה האחרונה הולכת ומתגבשת מציאות חדשה בתחום האנרגיה, ונושא ייצוא הגז הטבעי מישראל באמצעות מערכת ההולכה הארצית הולך ותופס תאוצה. מספר חוזים ומכתבי כוונות נחתמו זה מכבר וקיימת היתכנות רבה לחיבורים נוספים למדינות שכנות ולרשות הפלשתינית בשנים הקרובות.
רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מעריכה כי השקעה כוללת בקווי ההולכה המיועדים לייצוא תהיה מעל ל-250 מיליון ש”ח.


פי.סי.חץ