מערכת סולארית תותקן על גגות מילועוף לאספקת חשמל לתשלובת

מערכת סולארית תותקן על גגות מילועוף לאספקת חשמל לתשלובת

מילואות תשתמש באנגריה סולארית לאספקת חשמל למפעלי התשלובת.

לאחרונה  חתמה על הסכם עם חברת ‘מונה נטו’ על ביצוע התקנת מערכת סולארית על גגות מפעל ‘מילועוף’, שבבעלותה. המערכת הסולארית תופעל החל משנת 2015 ותפיק חשמל בממוצע בהיקף של כ-620 קילווט בשעה. המעבר לשימוש באנרגיה הסולארית יביא לחיסכון של כחצי מיליון שקל בשנה למילואות. היקף ההשקעה של מילואות בהתקנת המערכת נאמד בין שישה לשבעה מיליון ש’’ח. 
לדברי און ברזילי מנכ”ל תשלובת מילואות, התקנת המערכת הסולארית היא נדבך נוסף במדיניות החברה לעשות שימוש במערכות שמצמצמות ומפחיתות את הפגיעה באיכות הסביבה בכלל ובאיכות האוויר בפרט. בתוך שש שנים  צפוי להסתיים החזר ההשקעה.
תשלובת מילואות מוחזקת בבעלות קיבוצי הגליל המערבי וכוללת מספר חברות בת הפועלות בפארק תעשייה מילואות ע”י עכו. מעסיקה כ-1100 עובדים והיקף פעילותה השנתי נאמד בכ-2 וחצי מיליארד ש’’ח.  


פי.סי.חץ