אנלייט מוכרת חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין

אנלייט מוכרת חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין

אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום הודיעה על מכירת פרויקט Wroblew, חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין בהספק של 38 מגוואט לתאגיד אירופאי גדול

החברה מוכרת ביחד עם כל השותפים במיזם את מלוא הזכויות בפרויקט, כאשר החברה מחזיקה בשרשור כ-25% מהפרויקט. התמורה נטו לכל השותפים לאחר ניכוי ההלוואה לבנק המממן, אשר תיפרע ע”י הרוכש הינה כ-143 מיליון ש’’ח, מתוכה חלקה של החברה הינו כ-34 מיליון ש’’ח. עסקת המכר נמצאת בשלבי סגירה והשלמה סופיים. 
התאגיד האירופאי רוכש את הפרויקט לאחר סיום הקמתו והגעתו לשלב הפעלה מסחרית מלאה.
השקעתה המקורית של החברה ברכישת חלקה במיזם היתה בסך של כ-19 מ’ ש’’ח. מכירת הפרויקט משקפת לחברה מכפיל של כ-1.8 על סך השקעתה בפרויקט, המהווה רווח של כ-15 מיליון שקל.
“העסקה מהווה הוכחה לאטרקטיביות של נכסים בתחום האנרגיה המתחדשת לאחר הפעלתם המסחרית. 
עבורנו זהו חיזוק נוסף ליתרונות המודל העסקי בו אנו פועלים, המבוסס על השקעה בפרויקטים הנמצאים בשלבי ייזום, פיתוח והקמה, השקעה המאפשרת לחברה להמשיך להחזיק בפרויקטים כנכסים מניבים לאחר חיבורם לרשת החשמל או למכור אותם לאחר הפעלתם המסחרית וליהנות מהרווח בגין פירות הייזום וההקמה”, אמר גלעד יעבץ, מנכ”ל אנלייט אנרגיה. “המכירה מהווה צעד חשוב בראייתנו ארוכת הטווח לגבי שוק האנרגיה המתחדשת בפולין. תחום הרוח בפולין נמצא בצמיחה נמשכת ואנו ממשיכים לפעול לייזום עסקאות ולפתח פרויקטים נוספים יחד עם שותפינו במדינה זו”.


פי.סי.חץ