מספר קיבוצים חשודים באי סדרים בהתקנות אנרגיה סולארית

מספר קיבוצים חשודים באי סדרים בהתקנות אנרגיה סולארית

מכתב ששלחה לאחרונה רשות החשמל למספר קיבוצים ברחבי הארץ, מעלה חשד לאי-סדרים וחריגה משמעותית בהתקנות אנרגיה סולארית על הגגות בקיבוצים הללו.

מכתב ששלחה לאחרונה רשות החשמל למספר קיבוצים ברחבי הארץ, מעלה חשד לאי-סדרים וחריגה משמעותית בהתקנות אנרגיה סולארית על הגגות בקיבוצים הללו. מדובר בפרשה חמורה ובעלת השלכות קשות לא רק על אותם קיבוצים שהתקינו מערכות סולאריות שלא כדין. 
על פי הפרסום ב”ידיעות הקיבוץ”, ניצלו הקיבוצים החשודים את האמון שנתנה בהם הרשות, לא צייתו לאמות המידה שקבעה והתקינו מערכות סולאריות בכמות החורגת מזו שהותרה להם להתקנה על שטח נתון. ייתכן שחלק מאותם קיבוצים מתקינים פעלו בשיתוף פעולה עם יזמיות עסקיות בתחום, שהמליצו להם, לכאורה, על דרך פעולה לא-חוקית.
בראשית פברואר פרסמה רשות החשמל מכתב למחלקים ההיסטוריים ולחברת החשמל, בו נאמר כי בקרוב יעברו המחלקים ההיסטוריים “פיקוח מחדש”, וייבחנו התהליכים שבמסגרתם הם נתנו אישורים להקמת המערכות הסולאריות בחצרם.
בזמנו אזלה במהירות שיא המכסה הסולארית שהוקצעה לתנועה הקיבוצית וההרשמה נסגרה מוקדם, למורת רוחם של יזמים רבים שלא זכו בה. לאור הנסיבות החדשות, שוקלים כעת ברשות לפתוח מחדש את ההרשמה במידה והחקירה תמצא שהתבצעו חריגו ומעשים המנוגדים להוראות הרשות.
על-פי העיתון, ישנם גורמים לא-מעטים, בחברת החשמל, במשרד האנרגיה ובמקומות אחרים, המתנגדים להפרטת החשמל במדינה, וכי בהסדר שהושג בין הרשות למחלקי החשמל ההיסטוריים בקיבוצים יש משום הפרטה כזו. ומדובר לא רק בתחום החשמל. הכעסים על זכאויות בתחומים אחרים, מגוונים, שדורשות המערכות הקיבוציות משלטונות המדינה - עלולים, לטענת אותם גורמים, להיות מושפעים גם מה”תקלה” הנ”ל.
“מה שקרה בתחום הסולארי בקיבוצים כנראה הפריע מאוד למישהו, שהתלונן בפני רשות החשמל”, הסביר  בכיר בתנועה הקיבוצית, “ונציגה מאגף הצריכה של הרשות שלחה מכתבים לכל הקיבוצים שקיבלו מכסה, כי היא מתכוונת לבוא ולבדוק את הנעשה. שיהיה ברור: אם יימצא שמישהו עשה ‘פוילע-שטיק’ עלולים להעניש אותו, אפילו לקחת ממנו את רישיון החלוקה שזכה לקבל בהרבה עמל וכסף. חמור יותר: מי שבנה מערכת סולארית לא על פי אמות המידה - דופק לא רק את עצמו אלא את כולם”. על השאלה בכמה קיבוצים מדובר, העריך אותו גורם כי מדובר בעשרות.
השיטה לכאורה בה השתמשו אותם קיבוצים שנהגו בניגוד לחוק פשוטה למדי. כשביקשו קיבוצים לקבל אישור כמחלקי חשמל (היסטוריים), נאמרו להם להקים חברת חלוקה על פי המתווה, וכי הם יקבלו סבסוד של 3% - אבל כל זאת בתנאי שיעבדו מעתה על פי אמות מידה ברורות, ולא כפי שהם רוצים. אלא שלא כל הקיבוצים עמדו כאמור בסיכום וניצלו את ההזדמנות כאמור לרעה, מעשה שעלול להוביל כעת לחקירה מקיפה שעשויה לגרום לנזק בלתי הפיך לכל קיבוצי התנועה.


פי.סי.חץ