מתווה הגז שנחתם עם דלק ונובל אנרג’י מעורר ביקורת קשה

מתווה הגז שנחתם עם דלק ונובל אנרג’י מעורר ביקורת קשה

שורת הפגנות נערכו ברחבי הארץ נגד מתווה הגז, שהציג שר האנרגיה והתשתיות יובל שטייניץ.

בהפגנה המרכזית שנערכה בתל אביב, בהשתתפות אלפי אזרחים, קרא פרופ’ ירון זליכה, החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר, למשטרת ישראל וליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית על חלוקת רישיונות הגז.
פרסומו של המתווה, שגובש בין משרדי הממשלה ובין חברת ‘נובל אנרג’י’ האמריקנית וחברת ‘דלק’ הישראלית המחזיקות במאגרים ‘תמר’ ו’לווייתן’, צפוי בקרוב, ומיד לאחר מכן יקבל הציבור כשלושה שבועות על מנת להגיש את השגותיו. אלה יוצגו בפני צוות שרים מצומצם בראשותו של ראש הממשלה, ולאחר מכן יתקיים דיון שבסיומו תתקבל ההחלטה. על פי הפרטים שדלפו לתקשורת, השותפות תצטרכנה למכור את אחזקותיהן בשני המאגרים הקטנים ‘כריש’ ו’תנין’ בתוך פרק זמן של כשנה וחצי. בשלב השני תאלץ דלק בבעלות יצחק תשובה, למכור את חלקה במאגר ‘תמר’. הדד-ליין לכך הוא עוד שש שנים, ואחר כך יישאר תשובה בעל אחזקות רק במאגר לווייתן. במקביל, אחזקתה של חברת ‘נובל אנרג’י’ במאגר ‘תמר’ תדולל ל‑25  אחוזים.
המתווה כולל גם מנגנון של הגבלת מחיר הגז על פי ממוצע חוזים והתחייבות של השותפות, כי מאגר לווייתן יפותח עד שנת 2019.
עיקר הביקורת  על המתווה המוצע נובעת מהחשש שהוא מותיר את מונופול הגז על כנו. המתווה המוצע יאפשר ל’דלק’ ו’נובל אנרג’י’ לטענת מבקריו, למכור במשותף את כל העתודות במאגר ‘תמר’, ורק לאחר מכן לפרק את השותפות במאגר ולהישאר מונופול באמצעות מאגר ‘לווייתן’. גם מכירת שני המאגרים הקטנים ‘כריש’ ו’תנין’ לא תיצור תחרות אמיתית, מאחר שעתודות הגז בהם, שקולות לעשירית מהעתודות במאגר ‘לווייתן’ לבדו. בנוסף לכך טוענים המתנגדים כי מנגנון הגבלת המחיר שמוצע כחלק מהמתווה, יאפשר למכור את הגז במחיר גבוה בהרבה ממחירו הריאלי, כך שמחירי האנרגיה לצרכנים לא יוזלו. 
תומכי המתווה לעומת זאת, טוענים כי כל עיכוב בפיתוח מאגרי הגז והגבלה נוספת על השותפות, תעלה כסף רב למשק הישראלי. החשש הוא כי ניצול נמוך מדי של המאגרים והימנעות מייצוא גז, יגרמו לכך שעתודות הגז של ישראל לא תנוצלנה בפרק הזמן שבו ניתן יהיה לעשות שימוש ראוי בעתודות הללו. עוד מציינים התומכים, כי הנהנה העיקרי מרווחי הגז הינו הציבור הישראלי היות ו-68 אחוזים מהרווחים שבים בכל מקרה למדינה בעקבות המלצות ועדת ששינסקי, כמיסים ותמלוגים, ו‑12 אחוזים נוספים מהווים את חלקו של הציבור ברווחים באמצעות קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות. 


פי.סי.חץ