אנרג’יקס במו”מ לרכישת חוות אנרגיית רוח בגולן

אנרג’יקס במו”מ לרכישת חוות אנרגיית רוח בגולן

אנרג’יקס הגיעה להסכמות בנוגע למתווה עסקה לרכישת חברה ייעודית בעלת זכויות בחווה פעילה לייצור חשמל מאנרגיית רוח ברמת הגולן.

המיזם, שהוקם בתחילת שנות התשעים ביוזמת חברת דלק במתכונת ניסויית, הוא פרוייקט טורבינות הרוח היחיד שהוקם עד כה בישראל. הפרוייקט כשל לאחר שלא נמצאה כדאיות מסחרית בהפעלתו והוא הועבר לניהול בידי מנהלים מיוחדים. התפתחויות טכנולוגיות ניכרות בתחום טורבינות הרוח מעוררות בשנה האחרונה תקווה בקרב יזמים כי גם בישראל, שעוצמות הרוחות בה נמוכות יחסית, תתכן הפקה מסחרית של אנרגיית רוח.
אנרג’יקס, הינה חברה ציבורית הפעילה בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ובעיקר בחו”ל. בין היתר השקיעה החברה במיזם גדול להפקת אנרגיית רוח בפולין. מתווה העסקה, אם ייחתם הסכם מחייב, נועד לאפשר לאנרג’יקס  לפעול לשדרוג חוות הרוח הקיימת, מהספק של 6 מגוואט, להספק מוערך של כ-15 מגוואט.  בהתאם למתווה העסקה,  ישולמו לבעלי המניות בחברה הייעודית סך כולל של 30 מיליון ש”ח, במועד ובכפוף להתקיימות אבני הדרך הנדרשות להקמת הפרויקט עד לחיבורו לרשת החשמל.   התקשרותה של אנרג’יקס בעסקה כפופה לאישור דירקטוריון החברה, וקבלת אישור בית המשפט למנהלים המיוחדים המחזיקים בחלק ממניות החברה הייעודית, לחתום על הסכם מחייב ביחס לעסקה. החברה תפרסם דיווח מיידי מפורט בנוגע לעסקה ותנאיה, ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים.                                     אשתקד השלימה אנרג’יקס עסקת השקעה ורכישת שליטה בפרויקט חוות רוח בהספק של כ-155 מגוואט ברמת הגולן, גם זאת במסגרת הסדר נושים של הפעילות הנרכשת.
 


פי.סי.חץ