תוכנית “מונה נטו” הוארכה עד סוף העשור

תוכנית “מונה נטו” הוארכה עד סוף העשור

תוכנית “מונה נטו” אשר פרסמה לראשונה רשות החשמל בסוף שנת 2012, הוארכה לאחרונה עד סוף העשור.

 ההסדרה מאפשרת לכל ארגון עסקי או פרטי בעל מבנה עם גג גדול וצריכת חשמל גבוהה לייצר לעצמו את החשמל באמצעות אנרגיה סולארית, בהיקף 400 מגה-וואט, ובכך להקטין משמעותית או להפסיק לחלוטין את התשלום לחברת החשמל.
הארכת תוקף ההסדרה עד ה-31.12.2020, נועדה לעודד הקמת מתקנים סולאריים קטנים, הגדלת השימוש באנרגיה ירוקה וכדי לעמוד בין השאר במועד אותו קבעה הממשלה לצורך השגת היעד של 10% ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים כמפורט בהחלטת מליאת הרשות באפריל השנה.
מאז שאושר ההסדר ועד לתחילת ספטמבר, צרכנים תעשייתיים בלבד יכלו להירשם למיזם. משקי בית שרצו לייצר אנרגיה סולארית נאלצו לשכור את שירותיהן של חברות שיעשו זאת עבורן. ההארכה  הנוכחית  באה  בהמשך להקלות הרגולטוריות שנכנסו לתוקף בתחילת ספטמבר, המקלות באופן משמעותי על אזרחי ישראל  את ייצור החשמל הירוק על גגות בתיהם.
עד היום חוברו לרשת במסגרת הסדרה זו שיצרה הרשות כ-45 מגה-וואט של מתקנים, ורשות החשמל בראשות אורית פרקש הכהן צופה שעד סוף השנה יחוברו לרשת כ-60 מגה-וואט. ראש תחום האנרגיות המתחדשות ברשות החשמל, חוני קבלו, מסר כי הארכת תוקף ההסדרה למועד שנקבע, מאפשרת לצרכנים וליזמים הפועלים בתחום אופק פעילות רחב לצורך השתלבות בהסדר לקידום ועמידה ביעדי הממשלה. “הרשות מחוייבת להשגת יעדי הממשלה של  ייצור 10% מהחשמל מאנרגיה מתחדשת עד שנת 2020”, אמר קבלו.
במקביל, מליאת רשות החשמל החליטה על הקצאה של מכסות נוספות עבור יזמים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בהיקף של 20 מגה-וואט. היזמים מוכרים את החשמל לחברת החשמל בהתאם למכסות ובתעריפים קבועים מראש. על-פי ההערכות כיום פועלים בישראל אלפי מתקנים מסוג זה, בהיקף של כ-290 מגה-וואט.
שני השינויים האלה אולי יצליחו להעלות קצת את שיעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בארץ, שלמרות תנאי האקלים הוא מהנמוכים בעולם המערבי.
“הפשרת המכסה הנוספת היא חלק מהמשך התקדמות והרחבת הייצור הסולארי המקומי. ההארכה המקבילה בהסדר לייצור חשמל ביתי תאפשר אורך נשימה וודאות לצרכנים, על-מנת לבחון ולנצל את מלוא ההזדמנויות הטמונות בהסדרה המופשטת החדשה. מדובר בהזדמנות משמעותית עבור כל אזרח בעל גג פנוי במדינת ישראל, ובהסדר לו תועלת רבה גם ברמת המשק - כחלק מהשלמת חזון הממשלה לעמידה ביעדי ייצור האנרגיות המתחדשות”, הבהיר קבלו.


פי.סי.חץ