אורד רוכשת את סולארפאוור תמורת ארבעה מיליון שקל

אורד רוכשת את סולארפאוור תמורת ארבעה מיליון שקל

חברת אורד, בשליטת משפחת אדורם וסולג פיתוח, המתמחה בביצוע פרויקטים בתחום המתח הנמוך, מדווחת על חתימת הסכם מחייב, באמצעות החברה הבת, לרכישת 100% מהון המניות של סולארפאוור, חברה פרטית, הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת ועוסקת בתכנון, ביצוע ותחזוקת מערכות סולארי

התמורה על פי הסכם הרכישה הינה 4 מיליון שקל, מתוכם 2 מיליון שקל ישולמו עם השלמת העסקה והיתרה תשולם בתוך 9 חודשים ממועד השלמת העסקה. כמו כן, ישולם סך של חצי מיליון שקל נוספים בכפוף לעמידה בתנאי רווח במחצית השנייה של 2015. התמורה תמומן בחלקה ממקורותיה העצמאיים של חברת הבת וחלקה באמצעות מסגרות אשראי בנקאיות. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים וביניהם קבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים.
אריאל אדורם, מנכ”ל אורד: “אנו מזהים פוטנציאל צמיחה משמעותי בתחום האנרגיה המתחדשת לאור קביעת היעדים המשמעותיים על ידי ממשלת ישראל לגידול בייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת לצד הקטנת יעדי הפחתת פליטת גזי החממה. החלטת הממשלה המעודכנת מיום 20 בספטמבר 2015 מגלמת גידול משמעותי ביעדי האנרגיה המתחדשת. רכישת סולארפאוור תאפשר לנו לפעול בתחום צומח זה, בעיתוי נכון, תוך שמירה על הפעילות הקיימת והרחבתה ותוך מינוף מקסימאלי של היכולות הגבוהות הקיימות באורד וניצול הסינרגיות הטמונות בין שתי החברות”.
אבינועם לוי ואלון תמרי, מנכ”לים משותפים בסולארפאוור: “כחברה פרטית המובילה את השוק הסולארי משנת 2003 ואשר הקימה אלפי פרויקטים ומעניקה שירות למאות לקוחות, אנו רואים בחיבור עם חברת אורד הבעת אמון בדרך היציבה שלנו ומהלך חיזוק משמעותי לקראת השלב הבא של השוק בישראל. לקוחותינו הקיימים ייהנו משירות משודרג ולפרויקטים חדשים נוכל להציע מגוון רחב יותר של פתרונות “.


פי.סי.חץ