אנרג’יקס תשקיע 350 מיליון שקל בהרחבת חוות הרוח בפולין

אנרג’יקס תשקיע 350 מיליון שקל בהרחבת חוות הרוח בפולין

אנרג’יקס  החלה לאחרונה בהקמת השלב השני של הפרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהספק של 56 מגה- וואט בפולין.

 באמצע דצמבר השלימה החברה הישראלית שלב א’ של הקמת חוות רוח בסמוך לעיר Banie בפולין בהספק 50 מגה- וואט וחיברה את 25 הטורבינות בפרויקט לרשת החשמל. שלב א’ של הפרויקט, שהוקם בהשקעה של כ-400 מיליון שקל, צפוי להניב הכנסה שנתית של 42.5-565 מיליון שקל ורווח תפעולי (NOI) של 44-40.5 מיליון שקל לשנה.                                                                                       
הסיבה להאצת ההשקעות טמונה בהחלטת הפרלמנט בפולין להאריך את תוקפה של הרגולציה הקיימת לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת מסוף דצמבר 2015 לסוף יוני 2016. מתקני ייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח שהקמתם תושלם עד לסוף יוני 2016, יהיו זכאים ב-15 השנים שלאחר חיבורם לרשת החשמל בנוסף להכנסה ממכירת החשמל לרשת (“חשמל שחור”) גם לתוספת הכנסה ממכירת תעודות ירוקות, אותן יוכלו למכור יצרני אנרגיה בבורסה מיוחדת שבה נסחרות התעודות שמוענקות ליצרני אנרגיה ירוקה כנגד כל מגה-ואט שעה שהם מייצרים. התעודות מאפשרות לחברות חשמל ולחברות מזהמות אחרות לעמוד במכסה של פליטות גזי חממה שהוקצתה להן. הארכת תוקפה של ההסדרה הקודמת נובעת מהיערכות לקויה ליישום ההסדרה החדשה שבמסגרתה יתחרו יצרני האנרגיה המתחדשת במכרזים שתפרסם רשות החשמל הפולנית והיצרן שיתחייב לספק מכסת חשמל מבוקשת במחיר הנמוך ביותר יזכה במכרז. 
עלות ההקמה של הפרויקט בשלב ב’ מוערכת ב-350 מיליון שקל. ההכנסות הצפויות מהפעלתו הן 53 מיליון שקל והרווח התפעולי החזוי הוא 42 מיליון שקל לשנה. אסא (אסי) לוינגר, מנכ”ל אנרג’יקס: “מדובר בהקמתן של טורבינות רוח בהספק של 56 מגה-וואט תוך שישה חודשים בלבד, שמרבית התשתיות הנדרשות לחיבורן לרשת החשמל כבר הוקמו במסגרת שלב א’. זהו פרויקט איכותי עם תנאי רוח מצויינים, ובעל נתונים כלכליים שימקסמו את הפוטנציאל הכלכלי של פרויקט "Banie".


פי.סי.חץ