הכנסות שיא לאורמת טכנולוגיות ב-2015: 595 מיליון דולר

הכנסות שיא לאורמת טכנולוגיות ב-2015: 595 מיליון דולר

הכנסות אורמת טכנולוגיות בשנת 2015 צמחו ב-6.3% והסתכמו בשיא של 594.6 מיליון דולר לעומת 559.5 מיליון דולר אשתקד.

הכנסות מגזר המוצרים צמחו ב-23.4% והסתכמו לשיא של 218.7 מיליון דולר לעומת 177.2 מיליון דולר אשתקד. 
הכנסות מגזר החשמל ירדו ב-1.7% והסתכמו ב-375.9 מיליון דולר לעומת 382.3 מיליון דולר אשתקד.הירידה נובעת בעיקר מהשפעת מחירי הגז והנפט הנמוכים יותר ומנזקים הקשורים להוריקן שפגע בשנה שעברה בתחנת הכוח פונה בהוואי. ייצור החשמל עלה ב-8.6% ל-4.8 מיליון מגה-וואט ושעור הרווח הגולמי עלה ל-36.7% ב-2015 לעומת 36.4% ב-2014. הרווח התפעולי צמח ב-14.3% ל-164.1 מיליון דולר ב-2015 לעומת 143.5 מיליון דולר ב-2014. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צמח בשנת 2015 ב-120.7% והסתכם ב-119.6 מיליון דולר, 2.43 דולר מניה, לעומת 54.2 מיליון דולר, 1.18 דולר מניה, אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בנטרול הטבת המס החד-פעמית הסתכם בכ- 70.9 מיליון דולר או 1.44 דולר למניה ב-2015. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הרביעי ב-23.0 מיליון דולר, 0.46 דולר למניה, לעומת 7 מיליון דולר, 0.15 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.
יצחק אנג’ל, מנכ”ל אורמת: “פעלנו היטב בשנת 2015. סיפקנו תוצאות פיננסיות חזקות והתקדמנו משמעותית באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלנו, אשר ממצבת אותנו בעמדה טובה להמשך ההצלחה ב-2016 ומעבר לה. התחלנו את שנת 2016 עם מומנטום חזק ואמונה כי אנו ממוצבים היטב להמשך ההצלחה ומצפים להשיג צמיחה רווחית כמו גם הרחבת ההזדמנויות ברחבי העולם בשני מגזרי הפעילות שלנו, גם כתוצאה משיתוף הפעולה עם טושיבה”
“יש לנו תוכנית להוספת 160-190 מגה-וואט עד סוף 2018, דרך בניית תחנות כוח חדשות, הרחבת תחנות קיימות, כמו גם הוספת תפוקה מרכישה שביצענו לאחרונה. כחלק מתוכנית ההתרחבות, התחלנו לאחרונה במאמצי פיתוח בשני אתרים גיאותרמיים בנבאדה”.


פי.סי.חץ