פורסם מכרז להקמת תחנת כוח סולארית רביעית באשלים

פורסם מכרז להקמת תחנת כוח סולארית רביעית באשלים

התחנה החדשה תצטרף לשתי תחנות כוח תרמו-סולאריות בהיקף של עד 121 מגה-וואט ותחנת כוח פוטו-וולטאית בהיקף של 30 מגה-וואט המוקמות באזור

ועדת המכרזים הבין משרדית להקמת תחנות כוח סולאריות באתר אשלים שבנגב, פרסמה בתחילת מרץ מיון מוקדם למכרז בשיטת BOT למימון, תכנון, הקמה ותפעול של מתקן לייצור חשמל סולארי בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, בהספק של 30-40 מגה-וואט, לתקופה של כ- 25 שנים.
התחנה שעתידה לקום באזור אשלים שבנגב, תצטרף לשלוש תחנות נוספות, אשר מצויות בשלבי ההקמה. שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית בהיקף של עד 121 מגה-וואט ותחנת כוח בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהיקף של 30 מגה-וואט.
ועדת המכרזים הבין משרדית מורכבת מנציגי משרד האוצר, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ורשות החשמל. ועדת המכרזים מוציאה לפועל את החלטת הממשלה 2117 מיום 22 באוקטובר 2014.
החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג’ו: “הפרויקט המדובר מצטרף לשלושת הפרויקטים הסולאריים הנוספים אותן מקדמת ועדת המכרזים. ארבע התחנות צפויות לספק, לכשיקומו, מעל ל-2% מסך ייצור החשמל במשק. התחנות מהוות אבן דרך חשובה לקראת עמידה ביעדי הממשלה לייצור חשמל במשק ממקורות אנרגיה מתחדשים”.
מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שאול מרידור: “המכרז הפוטו-וולטאי החדש משתלב ביעדי הממשלה בתחום האנרגיות המתחדשות לשנת 2020. הטכנולוגיה הפוטו וולטאית מהווה את ליבת שוק האנרגיות המתחדשות בישראל ועד היום הוטמעו ברשת החשמל למעלה מ-10,000 מערכות פוטו-וולטאיות, קטנות עד גדולות, המסתכמות לכ- 800 מגה-וואט. כחלק מעמידה ביעדי הממשלה, המשרד בוחן בימים אלו תוספת מכסות משמעותית לתחום הפוטו-וולטאי אשר תשווק בעיקר באמצעות מכרזי מחיר והפרויקט הנוכחי הוא סנונית ראשונה לכך”.
יו”ר ועדת המכרזים, רו”ח יריב נחמה: “בדומה למכרז להקמת המתקן הפוטו-וולטאי הקודם, גם מכרז זה צפוי לקבוע מחיר שוק תחרותי בתחום המתקנים הפוטו-וולטאים במשק”.


פי.סי.חץ