אנרג’יקס רכשה 75% ממיזם לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין

אנרג’יקס רכשה 75% ממיזם לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין

אנרג’יקס רכשה 75% מהזכויות בפרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהספק של כ-12 מגה-וואט בצפון פולין, והיא תפעל להקמתו במסגרת האסדרה הנוכחית בפולין יחד עם יזמי הפרויקט שימשיכו להחזיק ביתרת הזכויות.

אנרג’יקס תעמיד לחברת הפרויקט את מלוא המימון הנדרש להקמתו, המוערך בכ-80 מיליון זלוטי (כ-80 מיליון ש”ח) באמצעות הלוואת מזנין מובטחת בהיקף של 55 מיליון זלוטי והיתרה בסך של עד 26 מיליון זלוטי באמצעות הלוואות בעלים. ההלוואות יישאו ריבית שנתית בשיעור של 9%.
להערכת החברה נכון למועד זה: העלות הכוללת להקמת הפרויקט צפויה להסתכם בסך של כ-80 מיליון זלוטי (כ-80 מיליון ש”ח) ההכנסה השנתית של הפרויקט כולו (100%) מוערכת בכ- 12 מיליון זלוטי. הרווח התפעולי השנתי מוערך בכ-9.5 מיליון זלוטי.
בכוונת החברה לסיים את הקמת הפרויקט עד ה-30 ביוני 2016, וזאת מתוך מטרה להבטיח את זכאותו של הפרויקט לקבלת תעודות ירוקות תחת האסדרה הנוכחית בפולין, בנוסף להכנסות ממכירת החשמל.במהלך הימים הקרובים צפויה חברת הפרויקט להתקשר עם ספקית טורבינות לפרויקט (Vestas) וקבלן עבודות הקמה לפרויקט, שיהיו אחראים לביצוע מכלול העבודות להקמת הפרויקט בלוחות הזמנים הנדרשים. אסא (אסי) לוינגר, מנכ”ל אנרג’יקס: “אנו ממשיכים לראות בתחום הרוח בפולין מנוע צמיחה לפעילותה של החברה בתחום הרוח. הארכת ההסדרה הקיימת עד ל-30.6.2016 פתחה בפנינו הזדמנויות נוספות להרחבת פעילותנו במדינה. 
“בכוונתנו להקים את פרויקט Iìawa, בהספק של 12 מגה-וואט במקביל להקמתו של שלב ב’ לפרויקט Banie, בהספק של 56 מגה-וואט. אנו מקווים כי בתוך שישה חודשים יחוברו שני הפרויקטים, בהיקף של כ-70 מגה-וואט, כך שסך היקף הפרויקטים המחוברים והמניבים של החברה יעמוד על כ-160 מגה-וואט וזאת בהשוואה לכ-37.5 מגה-וואט לפני כשנה”.










פי.סי.חץ