מאגר נפט בשווי של כ-1.2 מיליארד ש’ אותר בדרום

מאגר נפט בשווי של כ-1.2 מיליארד ש’ אותר בדרום

שותפות רישיון ‘חתרורים’, הממוקם בצפון ים המלח, דיווחה כי שווי מאגר הנפט באזור מוערך ב-1.2 מיליארד שקלים.

 

על פי דוח המשאבים שפורסם והועבר לבורסה, קיים במאגר ששמו ‘חלמיש’ שבשטח הרישיון, נפט בכמות שבין 4 מיליון חביות (אומדן נמוך) ל-11 מיליון חביות (אומדן גבוה).
רישיון “חתרורים” משתרע על שטח של כ 94 קמ”ר באזור ים המלח. בשנת 1995 ביצעה קבוצת דלק קידוח בשטח הרישיון, בעומק של כ-2 קילומטר, ונמצא בו נפט. יצוין כי היה זה הקידוח האחרון שביצעו קבוצת דלק ואבנר ביבשה, טרם תגליות הגז בים, אולם בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות, לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה. באוקטובר האחרון אישר הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות את בקשת שותפות חיפושי הגז והנפט “הזדמנות ישראלית” לקבלת 25% מרישיון “חתרורים”. 
ברישיון שותפים כיום: הזדמנות ישראלית (25%); זרח (28.5%); גוליבר אנרג’י (28.75%) שמחזיקה גם בחלק ממניות זרח; אשטרום (10%); הזדמנות קפריסין (5%), שבה שותפה הזדמנות ישראלית והיא חברה הנסחרת בקפריסין; והגיאולוג אלי רוזנברג (2.5%).
עם קבלת הרישיון הודיעו השותפות כי בכוונתן להיכנס מחדש לקידוח “חלמיש” ולבצע קידוח אלכסוני למרכז החזוי של המאגר. תוכנית הקידוח, שנעשה ביוזמת ד”ר אלי רוזנברג, מייסד שותפות אבנר, מתבססת על תוצאות סקר סיסמי שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר, כאשר הקידוח החדש יתבצע תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. על פי תוכנית העבודה שצורפה לרישיון, על החברות המחזיקות ברישיון היה לפרסם דוח משאבים פרוספקטיביים עד לאחד במאי 2016, וכך אכן נעשה. תקציב הקידוח הינו כ-5 מיליון דולר לכלל השותפים. 
אייל שוקר, מנכ”ל “הזדמנות ישראלית”, הביע שביעות רצון מתוצאות הסקר ומהפוטנציאל העצום של המאגר. לדבריו, “דווקא בתקופה של חוסר ודאות בכל הקשור לתחום חיפושי הגז והנפט בישראל, עבור השותפות הייתה כאן הזדמנות להיכנס למאגר שכבר הופק ממנו נפט בעבר תוך הקטנת חוסר הוודאות ותוך חבירה לד”ר אלי רוזנברג, מייסד שותפות אבנר, שניהל את הקידוח האחרון למאגר ובידיו מלוא הנתונים. דוח המשאבים הינו הוכחה שהאסטרטגיה הייתה נכונה והנכס הוא איכותי”. לדברי שוקר, בכוונת השותפים, לאור הדוח, לקדם במהירות את תוכניות העבודה ברישיון ולהתחיל בהיערכות לקידוח במבנה תוך ניצול ירידת מחירי השירותים בענף, ובכך להוזיל את עלות הקידוח בהשוואה לתקציב המתוכנן.


פי.סי.חץ