גידול של 23% בהכנסות סאנפלאואר ברבעון הראשון

גידול של 23% בהכנסות סאנפלאואר ברבעון הראשון

 העלייה בהכנסות נובעת מגידול בהיקף הפעילות של החברה בפולין, בניכוי ירידה בהכנסות מהשלמת מכירת המתקנים בישראל (המתקנים הקטנים נמכרו בדצמבר 2015 והבינוניים נמכרו במרץ 2016).

 

 


ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו הכנסות קבוצת סאנפלאואר הכוללות את הכנסות החברות הכלולות (ספרד, איטליה, ישראל ופולין) בכ-33.6 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-27.3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-23%. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בהיקף הפעילות של החברה בפולין, בניכוי ירידה בהכנסות מהשלמת מכירת המתקנים בישראל (המתקנים הקטנים נמכרו בדצמבר 2015 והבינוניים נמכרו במרץ 2016).
 הכנסות החברה ברבעון מתחום האנרגיה המתחדשת הסתכמו ב-32.2 מיליון ש”ח לעומת כ-25.9 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-24%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף הפעילות של החברה בפולין ומקוזז בירידה בהכנסות בישראל בשל השלמת מכירת המתקנים הבינוניים ומהשפעת ירידת שער היורו והזלוטי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-13.6 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-8.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-68% הנובע, בנוסף לאמור לעיל בעניין הגידול בהכנסות, גם מירידה בהוצאות המיסים העירוניים באיטליה עקב עדכון חקיקה.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-28.3 מיליון ש”ח לעומת כ-5.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA ברבעון מתחום האנרגיה המתחדשת הסתכם בכ-25.1 מיליון ש”ח לעומת כ-18.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-36%.
ההכנסות האחרות ברבעון הסתכמו בכ-17.6 מיליון ש”ח לעומת 0.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד וכוללות ברבעון זה את הרווח ממכירת המתקנים הבינוניים בישראל. הרווח הכולל ברבעון בסך של 16.7 מיליון ש”ח לעומת הפסד כולל בסך של 27.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
החברה פועלת בתחום האנרגיות המתחדשות ובבעלותה פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות בהיקף כולל של כ-98 מגה וואט (חלק החברה כ-75.5 מגה וואט), כולם מחוברים לרשת החשמל ומניבים הכנסות. 


פי.סי.חץ