הממשלה אישרה מתן הקלות לעידוד יצרני חשמל ביתיים

הממשלה אישרה מתן הקלות לעידוד יצרני חשמל ביתיים

הצעת החוק מתמקדת בעידוד יחידים וצרכנים פרטיים להתקין מתקנים סולאריים או טורבינות רוח לייצור חשמל, כחלופה לתחנות כוח מזהמות, כגון תחנות כוח פחמיות.

 

הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר משה כחלון לעידוד יצרני חשמל ביתיים. הצעת החוק מתמקדת בעידוד יחידים וצרכנים פרטיים להתקין מתקנים סולאריים או טורבינות רוח לייצור חשמל, כחלופה לתחנות כוח מזהמות, כגון תחנות כוח פחמיות. 
הצעת החוק תפשט משמעותית את הבירוקרטיה הנדרשת להקמתם של מתקנים ביתיים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, אשר להם תועלות רבות: הפחתת פליטות גזי חממה, צמצום התחלואה המשקית בעקבות הפחתת זיהום האוויר המקומי, חיסכון בקרקעות כתוצאה מייצור חשמל על גגות, חיסכון בהקמת רשת חשמל וצמצום איבודי רשת בשל קרבת ייצור החשמל למקום צריכתו, הגדלת ייצור החשמל בשעות שיא הביקושים, בהן הוא נדרש ביותר וחיסכון בהקמת תחנות כוח בשל כך. 
התמריץ המגולם בחוק כולל פטור מתשלום מסים ומפתיחת תיק ברשות המסים עבור יצרני חשמל ביתיים. נוסף על כך, החוק מעניק הטבות מס לבעלי מקרקעין אשר ישכירו את שטחיהם לטובת התקנת מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת.
במקביל, אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק של שר האוצר ורשות המסים למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיות מתחדשות.
מסלול א’ כולל פטור מלא ממס הכנסה, עד גובה הכנסה שנתית של כ-20,000 שקל. מסלול ב’ כולל מס מופחת בשיעור של 10%, על הכנסה שנתית של עד כ-60,000 שקל.         
בנוסף יינתן גם פטור מרישום כעוסק לצורכי חוק מע”מ, וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע”מ. כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מיתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. 
תקופת ההטבות תהיה ל-20 שנה רצופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח, ולא יאוחר משנת 2026, זאת במטרה להקל על חדירת הטכנולוגיה בפרק הזמן הקצר והבינוני.


פי.סי.חץ