אנרג’יקס וסולאיר יקימו יחד שדות סולאריים

אנרג’יקס וסולאיר יקימו יחד שדות סולאריים

אנרג’יקס אנרגיות מתחדשות חתמה על הסכם עם סולאיר, חברה יזמית ישראלית, להקמת מיזם משותף לייזום, פיתוח, הקמה, תפעול ואחזקה משותפת של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה פוטו-וולטאית בישראל.

 

לצורך פעילות ההשקעה ופיתוח הפרויקטים במסגרת המיזם המשותף הוקמה שותפות מוגבלת ייעודית בה אנרג’יקס מחזיקה ב– 70% וסולאיר ביתרה. הקמת הפרויקטים תיעשה באמצעות שותפות קבלנית ייעודית שתוחזק בחלקים שווים על ידי הצדדים.
בשלב הראשון תחזיק השותפות המוגבלת פרויקטים בשלבי פיתוח שונים בהספק כולל של כ-300 מגה-וואט אשר מרביתם מועברים למיזם המשותף על ידי החברה היזמית ולהם תב”ע סולארית בתוקף.
החברה התחייבה לשלם תשלום מיידי בסך של 13 מיליון ש”ח. סולאיר תהא זכאית לסכומים נוספים בסך כולל של עד 10 מיליון ש”ח כתלות בהתקיימות אבני דרך, שעיקרן הגדלת פורטפוליו הפרויקטים של המיזם המשותף וכן הבשלת פרויקטים בבעלות המיזם המשותף, בהספק של עד 150 מגה-וואט, לכדי סגירה פיננסית.
הצדדים יפעלו למימון פעילות ההשקעה של המיזם המשותף בהלוואת בעלים לשותפות, בהתאם לאחזקותיהם היחסיות במיזם המשותף, כשלחברה היזמית עומדת הזכות לבקש מאנרג’יקס להעמיד את חלקה במימון הפעילות. הלוואות הבעלים יהיו צמודות מדד ויישאו ריבית שנתית בשיעורים של 8%-10% ותינתן עדיפות לפירעונן מתוך חלוקות לצדדים במיזם המשותף.
אסא לוינגר, מנכ”ל אנרג’יקס: “אנו מברכים על השלמת העסקה עם חברה יזמית שאנו רואים בה שותפה אמיתית לעשיה וגורם משלים לפעילותה של החברה, בין היתר בהתבסס על ניסיון העבר המוצלח בין הצדדים. להערכתי, הקמת המיזם המשותף הינו אבן דרך אסטרטגית לשמירה וביסוס מעמדה המוביל של אנרג’יקס בתחום הפוטו-וולטאי בישראל, אשר מחזיקה כיום בצבר פרויקטים איכותי ומשמעותי”.


פי.סי.חץ