רשות החשמל פרסמה מכסות סולאריות חדשות במעל 1000 מגה-וואט

רשות החשמל פרסמה מכסות סולאריות חדשות במעל 1000 מגה-וואט

מליאת רשות החשמל פרסמה לשימוע הליך תחרותי להקמת מתקנים סולאריים בהיקף העולה על 1000 מגה-וואט.

 

המכסות החדשות משוחררות לשוק לאחר שנתיים של קיפאון בתחום הסולארי בישראל והן נועדו להבטיח את העמידה ביעד שהגדירה הממשלה ל-10% אנרגיה מתחדשת בשנת 2020.
לראשונה בישראל לא נקבע מראש תעריף ההזנה שלו יזכו היזמים והתעריף יקבע באופן תחרותי בהתאם להצעות שיגישו היזמים לרשות. הליך זה צפוי להבטיח שקיפות ויעילות תוך מזעור העלות לציבור.
עקרונות ההליך מביאים לידי ביטוי הקלות משמעותיות במעורבות הרגולטורית בתהליך ההקמה, לאור לקחים שהופקו מתהליכי ההקמה של המתקנים הסולאריים בישראל עד היום. בכלל זה נקבע בשימוע כי:
א. על מנת לייצר אופק ליזמים בתחום, רשות החשמל מחוייבת לקיים לפחות שישה הליכים תחרותיים משמעותיים, גם במתח נמוך וגבוה וגם במתח עליון, בזמנים קבועים וידועים מראש.
ב. הזוכים בהליך התחרותי יפעלו למימוש המכסה בה זכו באמצעות הקמת מתקנים באזורים שונים בארץ מבלי להתחייב מראש לאתרים הספציפיים בהם יוקמו המתקנים. 
ג. המתקנים יוקמו בתוך 18 חודשים (במתח נמוך וגבוה) עד 36 חודשים (במתח עליון). 
ד. המתקנים יוקמו ללא צורך בקבלת רישיונות מותנים ולא יקבעו אבני דרך מחייבות עד למועד ההפעלה המסחרית. 
ה. על מנת להבטיח את ההקמה יחויבו מגישי ההצעות להעמיד ערבות של 20 דולר לקילוואט בשלב הגשת ההצעה ו-70 דולר לקילוואט בשלב הזכייה.
ו. מתקנים במתח נמוך וגבוה לא יידרשו להציג תנאים מקדימים להשתתפות בהליך התחרותי (למעט ערבות ההשתתפות). מתקנים במתח עליון יציגו בנוסף לערבות גם סקר היתכנות חיובי לחיבור לרשת.
על פי השימוע, הרשות תקיים את ההליך התחרותי לקבלת המכסה במספר מופעים בשנים   2017-2018 כאשר  המופע הראשון צפוי להתקיים כבר בינואר 2017.
נוסף להליך זה, קובעת הרשות בשימוע כי המכסה בהסדר מונה נטו תגדל ב- 300 מגה-וואט ובכוונת הרשות לפרסם לשימוע הקלות שייתנו מענה לחלק מהחסמים שעיכבו את התפתחות הסדר זה עד היום.
“בהתאם למדיניות הממשלה ושר האנרגיה לעידוד אנרגיה ירוקה, פרסום השימוע מהווה בשורה לתחום האנרגיה בישראל והוא צפוי להאיץ בתוך זמן קצר את היקף הייצור של אנרגיה מתחדשת מ-2% בלבד כיום, עד לעמידה מלאה ביעדי הממשלה”, אמר ד”ר אסף אילת, מנהל רשות החשמל.
שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ: “המכסות החדשות מהוות צעד משמעותי בדרך להשגת יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2030, וסוללות את הדרך לעתיד רווי באנרגיה נקיה. בנוסף, מבנה המכרז מבטיח מזעור העלויות לצרכן”.


פי.סי.חץ