אנלייט מכרה את המתקנים הסולאריים שלה באיטליה

אנלייט מכרה את המתקנים הסולאריים שלה באיטליה

אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום הודיעה לאחרונה על השלמת מכירת מלוא אחזקותיה במתקנים סולאריים באיטליה לחברת האנרגיה האיטלקית Econergy Renewables S.p.A בתמורה לכ-7.2 מיליון אירו, המהווים כ- 30 מיליון שקל.

 

במסגרת תנאי העסקה, נפרעו כל ההלוואות שהועמדו בגין המתקנים כאשר סך התמורה היא עבור חלקה של אנלייט באחזקות המתקנים הנ”ל. השלמת העסקה בוצעה בד בבד עם חתימתה וכל סכום התמורה הועבר לחברה עם מועד חתימת ההסכם.
המתקנים הסולאריים שהחזיקה החברה באיטליה כוללים עשרים חוות סולאריות קטנות בהיקף ייצור כולל של כ-14 מגה וואט, כאשר חלקה המשוקלל של החברה בשרשור כל הפעילות עמד על כ-51%. ההשקעה במתקנים אלה בוצעה על ידי אנלייט בשנים
2011-2013 בסכום כולל של 7.5 מיליון אירו. מדובר במתקנים פעילים אשר הניבו לחברה תזרימי מזומנים חיוביים במהלך התקופה בה תופעלו ונוהלו על ידה. 
באנלייט מעריכים כי העסקה צפויה לשקף לחברה רווח בהיקף של כ- 3 מיליון אירו, המהווים כ- 13 מיליון שקל.
גלעד יעבץ, מנכ”ל אנלייט: “מימוש אחזקות החברה במתקנים באיטליה בוצע לאור קבלת הצעת רכישה אטרקטיבית המשקפת לחברה רווח משמעותי ובהתאם לאסטרטגית החברה המתמקדת כיום בהקמת מתקנים גדולים יותר מהמתקנים שהוחזקו עד כה באיטליה. אנו צופים כי, התמורה מהעסקה תשמש, יחד עם מקורות הון נוספים של החברה, להשקעה והקמת מתקני האנרגיה המתחדשת החדשים שאנו מפתחים באירופה, כפי שדיווחנו לאחרונה”.


פי.סי.חץ