ועדת הכספים אישרה פטור ממס הכנסה ליצרני חשמל ביתי

ועדת הכספים אישרה פטור ממס הכנסה ליצרני חשמל ביתי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון ורשות המסים, למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת.

 

הצעת החוק מתבססת על תוכנית ממשלתית רחבת היקף לעידוד הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ועל מספר החלטות ממשלה בנושא.
מטרת הצעת החוק הינה לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות ועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני.
הטבות המס שהצעת החוק מבקשת לתת ליצרני החשמל הביתיים הינן כדלקמן:  מסלול א’ - פטור מלא ממס הכנסה, עד גובה הכנסה שנתית של כ- 24,000 ש’’ח. מסלול ב’ - מס מופחת בשיעור של 10%, על הכנסה שנתית של עד לגובה מחזור עסקאות של עוסק פטור, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף (שעומד בשנת 2016 על כ-99,006  ש’’ח).
בנוסף לאמור, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעוסק לצורכי חוק מע”מ, וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע”מ, והכול בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מיתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. 
תקופת ההטבות תהיה ל-25 שנים רצופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטוולטאית או טורבינת רוח.
היתרונות לתמרוץ הפקת חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת הינם רבים ומשמעותיים וביניהם ניתן למנות את הפחתת פליטת גזי החממה, צמצום התחלואה המשקית בעקבות הפחתת זיהום האוויר המקומי, חיסכון עלויות כתוצאה מהרחבת רשת החשמל הקיימת והקמת תחנות כוח נוספות, צמצום איבודי רשת בשל קרבת הייצור למקום הצריכה והגדלת כושר ייצור החשמל בשעות שיא הביקושים. 
“מדובר בהישג היסטורי לתחום. מהיום אזרחי ישראל יכולים להתחבר לשמש ולייצר חשמל בפטור ממס וללא דיווחים. נפעל כעת ליישום הפטור ע”י רשות המיסים, פקידי השומה וחברת החשמל”, אמר איתן פרנס, מנכ”ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה.
“היום הצלחנו להסיר ביורוקרטיה מיותרת וסרבול ממי שמבקשים לייצר לעצמם ולחברה אלטרנטיבות טובות יותר לייצור חשמל” , אמר חבר הוועדה משה גפני.


פי.סי.חץ