אורמת טכנולוגיות רשמה הכנסות שיא ברבעון השלישי

אורמת טכנולוגיות רשמה הכנסות שיא ברבעון השלישי

אורמת טכנולוגיות, המנוהלת על ידי יצחק אנג’ל, פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי ומדווחת על הכנסות שיא בהיקף של 184.6 מיליון דולר, צמיחה של מעל 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

 יחד עם פרסום התוצאות הודיעה החברה כי היא מעלה את תחזית ההכנסות וה-EBITDA המתואם לשנת 2016. הכנסות מגזר החשמל הסתכמו ב-109.8 מיליון דולר, גידול של 12.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בזכות כניסתן של שתי תחנות חדשות אשר החלו לפעול. האחת, ברבעון הרביעי של 2015 והשנייה, מוקדם יותר השנה. הכנסות מגזר המוצרים גדלו ב-14.0% והסתכמו ב-74.8 מיליון דולר לעומת 65.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
שעור הרווח הגולמי עלה ל-40.3% מההכנסות בהשוואה ל-36.4% ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב התייעלות תפעולית והרווח התפעולי גדל ב-3.8% ל-48.2 מיליון דולר וכולל הוצאות חד פעמיות של 11 מיליון דולר בגין הסכם פשרה משפטי, בהשוואה ל-46.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הוצאה חד פעמית זו, הרווח התפעולי צמח ב-27.4%. 
ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-85.4 מיליון דולר, גידול של 8.1%, בהשוואה ל-79.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם ברבעון כולל הכנסה ממכירת הטבות מס בהיקף של 3.5 מיליון דולר לעומת 8.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-12.1 מיליון דולר,0.24 דולר למניה, וכולל הוצאה חד פעמית של 5 מיליון דולר בגין פירעון מוקדם של אגרות חוב לא מובטחות וכן הוצאה חד פעמיות של 11 מיליון דולר בגין הסכם פשרה לתביעה משפטית שהוגשה בארה”ב לפי החוק הפדרלי האמריקאי False Claim Act, בהשוואה ל-72.1 מיליון דולר, 1.41 דולר למניה, הכולל הטבת מס והוצאות קשורות של 48.7 מיליון דולר בגין שינוי בחקיקת מס בקניה ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, בנטרול 11 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות להסכם הפשרה בגין תביעה משפטית שהוגשה בארה”ב ו-5 מיליון דולר בגין הוצאות הפירעון המוקדם, הסתכם ב-28.1 מיליון דולר, 0.56 דולר למניה, בהשוואה ל-23.4 מיליון דולר, 0.46 דולר למניה, בנטרול הטבת המס והוצאות קשורות בסך של 48.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 21.7%.


פי.סי.חץ