הארכת שעון הקיץ חסכה יותר מ-200 מיליון שקלים

הארכת שעון הקיץ חסכה יותר מ-200 מיליון שקלים

משרד האנרגיה מפרסם נתוני חיסכון למשק, של יותר מ-200 מיליון שקלים במהלך ארבע השנים האחרונות, בזכות הארכת שעון הקיץ.

 

 על פי הנתונים, בשנת 2016 בלבד, חסך המשק כ-113 מיליון קוט”ש המשקפים חיסכון כלכלי של כ-57 מיליון שקלים. 
שעון הקיץ הוחל למשך 219 ימים במהלך שנת 2016 בין החודשים מרץ-אוקטובר, וזו הייתה השנה הרביעית ברציפות שבה הוא מופעל במתכונת ארוכה. על פי הנתונים של האגף לשימור אנרגיה במשרד, עיקר החיסכון הכספי נובע מהחלת שעון הקיץ דווקא במהלך חודש אוקטובר. שעון הקיץ בחודש זה, שחל בעונת מעבר, יוצר התאמה בין שעות הפעילות של המשק לשעות היום, ובכך מאפשר ניצול מיטבי של אור טבעי ומפחית במידה ניכרת את הוצאות האנרגיה בשעות הפעילות. כמו כן, הפעלת שעון הקיץ במשך תקופה ארוכה יותר, מתאימה את שעת ההשכמה בבוקר לשעת זריחת השמש. הנתונים לגבי חודש אוקטובר לבדו מצביעים על חיסכון של כ-58 מיליון קוט”ש, שמהווים כמחצית מסך החיסכון בתקופה שבה הופעל שעון הקיץ, ונאמדים בכ-30 מיליון שקלים למשק כולו.
בדיקת פוטנציאל החיסכון באנרגיה חשמלית כתוצאה מהפעלת שעון קיץ, מבוססת על שני סקרים שנערכו במעבדה לסטטיסטיקה של הטכניון, אשר משקללים פרמטרים שונים, ובהם: כמות האור, טמפרטורה, מעלות החימום והקירור בשעה נתונה, זמני זריחת השמש וסוג היום (יום חול/ ערב שבת/ חג ושבת/ חג). 
שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ: “החיסכון הגדול באנרגיה מתבטא הן בחיסכון כספי והן בהפחתת ייצור החשמל, וגורם לכך שהאזרחים משלמים פחות על חשמל וגם נושמים אוויר נקי יותר”.
ההחלטה על הארכת משך שעון הקיץ בחודש נוסף - עד לסוף חודש אוקטובר, התקבלה בוועדה לבחינת שעון הקיץ שהתכנסה בשנת 2013 במשרד הפנים, בהשתתפות נציגי משרד האנרגיה ונציגים נוספים.

 


פי.סי.חץ