ORIX תרכוש מניות אורמת בהיקף של כ-626 מיליון דולר

ORIX תרכוש מניות אורמת בהיקף של כ-626 מיליון דולר

 


אורמת טכנולוגיות ו-ORIX הודיעו כי ORIX תרכוש מניות אורמת בהיקף של כ-626 מיליון דולר על ידי רכישת כ-11 מיליון מניות מידי הקרנות של קרן פימי, ברוניצקי השקעות ובכירים בהנהלת אורמת, המהוות אחזקה בשיעור כולל של כ-22% ממניות אורמת. ORIX תשלם בגין כל מניה במועד סגירת העסקה, הכפופה לתנאים מתלים מקובלים, 57 דולר שהיה מחיר השוק במועד בו ORIX, פימי וברוניצקי הסכימו על התנאים המסחריים של העסקה. הצדדים צופים כי הסגירה של עסקת רכישת המניות וההסכם לשיתוף הפעולה (המתואר בהמשך) יושלמו ברבעון השלישי של 2017.
במסגרת תנאי ההסכם לשיתוף פעולה מסחרי בין החברות, לאורמת תהיה זכות בלעדית לפתח, להחזיק, להפעיל ולספק ציוד עבור הפרויקטים הגיאותרמיים של ORIX בכל השווקים מלבד יפן. בנוסף, לאורמת תהיינה זכויות מסוימות לפעול כשותפה טכנית ולהשקיע יחד עם ORIX בפרויקטים גיאותרמיים ביפן. כמו כן, ORIX תסייע לאורמת לקבל מימון פרויקטאלי עבור הפרויקטים הגיאותרמיים שלה ממגוון גופים פיננסים מובילים בתחום האנרגיה המתחדשת איתם ל-ORIX קשרים עסקיים באסיה וברחבי העולם. 
גילון בק, יו”ר החברה: “אנו נרגשים לחבור ל-ORIX, חברה גלובלית מובילה הפועלת במגוון תחומים ב-36 מדינות, לטובת קידום האינטרסים של שתי החברות. עם הנוכחות המשמעותית של ORIX ברחבי העולם, הגישה להון ומיצובה החזק ברחבי אסיה, אנו מאמינים כי אורמת תוכל להגדיל ולהאיץ את תוכניות הצמיחה האסטרטגית שלה בשוק האנרגיה המתחדשת. אנו מאמינים כי שיתוף פעולה זה ירחיב את מספרן ואיכותן של ההזדמנויות מהן אורמת תהנה ואנו מצפים לראות הזדמנויות נוספות בכל העולם ובאסיה בפרט. השנים האחרונות היו מרגשות והתאפיינו בהמשך צמיחה ומימוש האסטרטגיה”.
Yuichi Nishigori, מנהל פעילות האנרגיה של ORIX: “אנו שמחים לחבור לאורמת ולתמוך בהתרחבותה בשוק האנרגיה הגיאותרמי הגלובאלי. כאחד מהמשקיעים המובילים באסיה בשוק האנרגיה המתחדשת, עם פורטפוליו צומח של השקעות באנרגיה המתחדשת ברחבי העולם, אנו מכירים בחשיבות של אנרגיה נקיה, אמינה ויציבה, שאנרגיה גיאותרמית מספקת ואנו מאמינים כי לסקטור הגיאותרמי יש את הפוטנציאל להפוך למרכיב משמעותי בעוגת האנרגיה העולמית. בהתחשב במובילות הטכנולוגית של אורמת, ובפורטפוליו העולמי הצומח שלה, אנו מאמינים כי החברה ממוצבת היטב להוביל צמיחה זו, ואנו מלאי ציפייה לקראת העבודה המשותפת עם דירקטוריון אורמת והנהלת החברה הנוכחית, למימוש הצמיחה העתידית ויצירת הערך”.


פי.סי.חץ