איי.סי.פאואר תקים תחנת כוח בדרום ב-300 מיליון דולר

איי.סי.פאואר תקים תחנת כוח בדרום ב-300 מיליון דולר

 

איי.סי.פאואר ישראל, המנוהלת על-ידי גיורא אלמוגי והינה חברת-בת בשליטת איי.סי.פאואר שבבעלותה המלאה של חברת קנון הולדינגס, חתמה על הסכם לרכישת 95% מהזכויות בחברת “צומת אנרגיה” - המוחזקת בידי חברה בבעלות Ipswich Holdings Netherlands B.V (47.5%)  ורפק אנרגיה (47.5%) אשר בבעלותה זכויות להקמת תחנת כוח שתייצר חשמל מגז טבעי בהספק של כ-400 מגה-וואט. 
הרכישה כוללת את הזכויות לפיתוח תחנת הכוח כאמור, בנוסף לזכויות הקרקע ולאישורים סטטוטוריים. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שעיקרם אישורי אסדרה. 
התחנה, שאושרה כמיזם תשתית לאומי, תוקם בצומת פלוגות (סמוך לקריית גת) ותייצר חשמל מגז טבעי תוך שימוש בטכנולוגיית “מחזור פתוח” וצפויה לשמש כתחנה “פיקר”. המיזם צפוי להיות ממומן באמצעות הון עצמי בשילוב חוב במתווה של מימון מיזמי. 
איי.סי.פאואר ישראל, שבשליטת IC Power של קבוצת קנון אחזקות, תרכז את פעילותה של IC Power בשוק הישראלי. במסגרת זו מחזיקה החברה ב-80% מ-OPC ROTEM, אשר מייצרת חשמל בהספק של 440 מגה-וואט מגז טבעי במחזור משולב. התחנה שבבעלותה מוכרת חשמל במחירים תחרותיים לצרכנים פרטיים. 
כמו-כן, בבעלות איי.סי פאואר (100%) תחנת כוח, בסמוך למפעלי נייר חדרה, בהספק של 140 מגה-וואט, הנמצאת בשלבי הקמה מתקדמים, ותפעל בטכנולוגיית קו-גנרציה, בשיטת מחזור משולב. 
איי.סי פאואר (IC Power) מפעילה תחנות כוח פרטיות באמריקה הלטינית ובישראל, המופעלות בגז טבעי ובטכנולוגיית הידרו (Hydro) בהיקף כולל של כ-4,000 מגה-וואט, וכן בבעלותה חברה לחלוקת חשמל בגואטמלה.


פי.סי.חץ