שר האנרגיה הורה על הוספת 1600 מגה-וואט למתקנים סולאריים

שר האנרגיה הורה על הוספת 1600 מגה-וואט למתקנים סולאריים

בנוסף יצאה רשות החשמל עם תעריף של 39-33 אגורות לקילו-וואט שעה ליצרני חשמל על גגות - מחיר הגבוה משמעותית מזה שמקבלים מתקנים סולאריים קרקעיים

 

 

 

 

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ פרסם מדיניות חדשה שתביא לתוספת מכסה בסך של 1600 מגה-וואטים נוספים למשק החשמל הישראלי. זאת, בהמשך למכסות הקודמות שכבר פורסמו. בהתאם, מפרסמת רשות החשמל תוכנית חדשה לקידום משמעותי של אנרגיות מתחדשות במשק החשמל הישראלי.

הרשות מפרסמת לראשונה תוכנית להקמת מאות מגה-וואטים על גגות בתים ובניינים – שיגדילו משמעותית את כמות הגגות הסולאריים הקיימים כבר בישראל ויאפשרו למשקי הבית להנות מהסדרות אלו של חשמל ירוק. זאת בנוסף להליכים מכרזיים, לרבות הליכים מכרזיים ייעודיים לגגות, בדומה לאלה שפרסמה הרשות בשנה האחרונה.

הרשות תאפשר צריכה עצמית ממתקנים סולאריים ותפעל להקלת תהליך החיבור וההקמה של מתקנים סולאריים, בין השאר באמצעות פישוט והקלת תהליך פתיחת תיק החיבור וצמצום מספר הביקורים של חברת החשמל. 

ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה: "המדובר במדיניות שמרכזה אנרגיה ירוקה לטובת בריאות הציבור, תוך קביעת יעדים שאפתניים לעמידה בהם. התוכנית כוללת הקלות באנרגיה סולארית לבניינים משותפים לטובת אזרחים והוזלה בעלויות. אנחנו מביאים היום בשורה של ממש למשקי הבית – מנגישים להם את האנרגיה המתחדשת. הם יוכלו לייצר חשמל חינם מהשמש ולצרוך לשימושם".

הרשות תקצה את המכסה באופן שיבטיח מימוש מלוא הכמות עד שנת 2020 תוך מזעור העלות לציבור כמפורט להלן:

1. הרשות תשמר את המכסה המוקצית להסדרת מונה נטו.

2. הרשות תקצה בנוסף מכסה ראשונית של מאות מגה-וואט להקמת מתקני גגות קטנים.

3. הרשות תפעל למימוש יתר המכסה באמצעות הליכים תחרותיים למתקנים במתח נמוך וגבוה, למתקנים במתח עליון, ולמתקנים שאינם קרקעיים.

4. תתאפשר הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת ללא הסדרה, ותתאפשר מכירת עודפי אנרגיה לרשת במחיר שוק.

עוד קובעת הרשות כי תמשיך לממש את המכסה הנותרת למתקני רוח. הצורך במכסה נוספת למתקני רוח יבחן בהמשך. בנוסף, בהמשך בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.7.2011 תוקצה 10% מהמכסה במתח גבוה ונמוך ליו״ש וניתן יהיה לממש את המכסה באמצעות אימוץ ההסדרות שקבעה הרשות.

במקביל, פרסמה רשות החשמל לשימוע הצעות החלטה שמטרתן לוודא עמידה ביעד ייצור של אנרגיה מתחדשת בשיעור של 10% עד לסוף 2020. הסדרות אלו, בשילוב עם ההליכים התחרותיים הקרקעיים שמפרסמת הרשות, צפויים להביא להקמתם של 1,900 מגה-וואט במתקנים סולאריים פוטו-וולטאים עד ל-2020. ההסדרות כוללות סדרת תמריצים והקלות המאפשרות, בין השאר, לוועדי בתים ולבעלי גגות אחרים להקים מערכות סולאריות ולמכור חשמל לרשות ללא הגבלה. בכך הן גם מייצרות תועלות למתקני הגגות על פני מתקנים קרקעיים, בהן צמצום השימוש בקרקע יקרה, קירוב הייצור לצריכה ומניעת עלויות על הרשת, ביזור הצריכה וחיסכון ברשת. התוכנית מתפרסמת על רקע פיגור קשה ביעדים הממשלתיים להפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות (כדוגמת שמש ורוח). רשות החשמל מציעה תעריף מתמרץ לגגות בגובה של 39-33 אגורות לקילו-וואט שעה, הגבוה ב-65%-95% מהתעריף לחוות סולאריות קרקעיות, וזאת לצורך יצירת תמריץ אשר ידחוף את המשק הסולארי קדימה ויביא כאמור להשגת יעדי הממשלה ב-2020.

יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת, אמר כי "מדובר בכמות הגדולה ביותר אי פעם שהוקצתה בישראל לגגות סולאריים. ההסדרות החדשות מביאות את המהפכה הסולארית לכל גג בישראל ומאפשרות למשקי בית ולבניינים לייצר לעצמם חשמל, למכור את העודפים לרשת וליהנות מתעריף מתמרץ ומצריכת חשמל ירוקה וזולה. הרשות צופה כי הסדרות אלו יביאו למילוי גגות הארץ בפאנלים סולריים".


פי.סי.חץ