יורוקום נכנסת לתחום האנרגיה הסולארית

יורוקום נכנסת לתחום האנרגיה הסולארית

יורוקום, באמצעות החברה הציבורית בשליטתה, סהר אינווסטמנטס, חתמה על מזכר הבנות למיזוג עם חברת אנלייט שעוסקת בייזום והקמה של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת.
אנלייט מתמקדת במודל עסקי של מכירת אנרגיה, תוך שימור יכולת הנדסית, ניהולית ותפעולית המאפשרת לה להקים ולנהל פרויקטים בבעלותה ועבור לקוחות חיצוניים.

עוד קודם לעסקת המיזוג, תרכוש משפחת ויל מיורוקום כ-21% ממניות סהר בעבור כ-9 מיליון ש"ח והיא תהיה שותפה לשליטה בחברה. שלושת המייסדים של אנלייט ישמשו בתפקידים הניהוליים הבכירים בחברה הממוזגת.

על-פי הערכות מקדמיות, העסקה משקפת לסהר שווי של כ-50 מיליון ש"ח.
מיורוקום נמסר כי הקבוצה זיהתה את תחום האנרגיה הסולארית כמוביל צמיחה ולאחר בדיקה מקיפה של השוק והחברות הפעילות בתחום הוחלט לחבור לאנלייט.

עמיקם שורר, מנכ"ל סהר וסמנכ"ל בכיר בקבוצת יורוקום, מסר בתגובה כי "יורוקום זיהתה מוקדים שונים בתחום הסולארי ובתחום האנרגיה המתחדשת בהם הקבוצה יכולה לבטא את יתרונותיה". הוא הוסיף כי "החברה רואה בקרב אנלייט אנשים מבטיחים עם יכולות מוכחות המתאימות לרוח הקבוצה ולפעילות בה".

על-פי מזכר ההבנות, כאמור, סגירת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות, חתימת הצדדים על הסכם מחייב והתקיימות תנאים מתלים ורגולטוריים אשר נקבעו בין הצדדים.

במהלך 2009, הקימה אנלייט מערכות סולאריות רבות באזורים שונים בארץ. כמו-כן, לחברה חוזים חתומים מול קיבוצים ומושבים להקמת חוות סולאריות קרקעיות בהיקף של מאות דונמים במסגרת ההסדרה הצפויה למערכות בינוניות בהספק של עד 5 מגה-ואט.

לאחרונה דיווחה אנלייט כי זכתה בפרויקט להקמת 25 מערכות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית בהיקף של 1.25 מגה-ואט ובהיקף כספי של מעל 20 מיליון ש"ח. הפרויקט יוקם ויתופעל ע"י החברה בשיתוף עם משקיעים אשר יממנו את הקמת הפרויקט במודל BOT .


פי.סי.חץ