למנוע בעלות צולבת בגז וחשמל

למנוע בעלות צולבת בגז וחשמל

רשות החשמל שוקלת לאסור על ספקי הגז הטבעי להחזיק בתחנות הכוח

 איך למנוע יצירת מונופולים חזקים  בתחום המשולב של הפקת גז הספקתו ויצור חשמל? 

רשות החשמל שוקלת לאסור על ספקי הגז הטבעי להחזיק בתחנות הכוח. הרשות תמנה יועץ חיצוני לבחינת בעיות של בעלות צולבת בשוק החשמל הפרטי ולא תאשר בינתיים קבלת רשיונות להקמת תחנות כוח. בכך מנסה הרשות למנוע מצב של מונופולים חדשים שישלבו תחת גג אחד את הפקת והספקת חומר הגלם יחד עם ייצור של חשמל.

צפוי פרסום מכרז רשמי בנושא זה.

 


פי.סי.חץ