פוטנציאל הגז  טבעי בים התיכון גבוה פי 17 מקידוח תמר

פוטנציאל הגז טבעי בים התיכון גבוה פי 17 מקידוח תמר

המשרד הגיאולוגיה האמריקני פרסם לאחרונה סקר עתודות נפט וגז באזור אגן הים התיכון, המעריך, כי באזור קיים כ-122 טריליון רגל מעוקב (Tcf) של עתודות גז טבעי בר השבה שעדיין לא התגלו.

המשרד הגיאולוגיה האמריקני פרסם לאחרונה סקר עתודות נפט וגז באזור אגן הים התיכון, המעריך, כי באזור קיים כ-122 טריליון רגל מעוקב (Tcf) של עתודות גז טבעי בר השבה שעדיין לא התגלו. לצורך הדוגמא, תגלית 'תמר' הצפויה להשפיע בשנים הקרובות על משק האנרגיה הישראלי, קיימים ע"פ הערכות כ-7 Tcf. 

"ניתן להשוות את מחוז אגן הלבנט (מגבול ישראל-מצרים ועד תורכיה) למחוזות גדולים אחרים ברחבי העולם ומשאבי הגז שלו גדולים יותר מכל מה שאנו מעריכים שקיים בארצות הברית" קבע הדו"ח. "הערכה הזאת משפיעה על פוטנציאל האנרגיה של העולם, ומסייעת לקובעי המדיניות ומקבלי החלטות לקבלת החלטות הנוגעות לאספקת האנרגיה בעתיד". על פי המכון, הצריכה העולמית והפקת הגז הטבעי הסתכמה ב-2008 ב-110 TCF. שלוש המדינות הצרכניות הגדולות בעולם היו ארצות הברית (23 Tcf), רוסיה (Tcf 17) ואיראן (Tcf 4). אגן סיביר במערב רוסיה הוא עוד מחוז גדול של גז טבעי שגודלו המכיל ע"פ הערכות 643 Tcf. המזרח התיכון ואזור צפון אפריקה גם כוללים כמה מחוזות גדולים.

הדו"ח קובע בנוסף כי באגן הלבנט קיימים גם כ -1.7 מיליארד חביות נפט שעדיין לא התגלו, כמעט 5.5% מהצריכה העולמית של נפט בשנת 2008.

הדו"ח בוצע כחלק ממיפוי כלל עולמי שעורכים האמריקנים כדי לבחון את פוטנציאל מצבורי האנרגיה הפוסילית (אנרגיה שנצברה בקרקעית האדמה לאורך מיליארדי שנים) שנמצאים בעולמנו ושעדיין לא אותרו. לצורך הכנת הדו"ח מתבססים הגיאולוגים האמריקנים על ניתוח סקרים סיסמיים שנעשו בעולם, מבנה הקרקעית ומידע נוסף שנאסף לאורך השנים. הם מנתחים אותם באותו אופן שעושות זאת חברות בארץ ובעולם לצורך חיפוש אתרים שכדאי לבצע בהם קידוחים.


פי.סי.חץ