ביהמ

ביהמ"ש המצרי אישר יצוא גז לישראל

בהחלטת בית המשפט נקבע כי לאור ההסכמים לייצוא נפט וגז והסכם השלום בין המדינות "לישראל יש זכות לרכוש נפט וגז ממצרים כמו כל מדינה אחרת, ללא כל אפליה".

בית המשפט העליון לענייני מנהל בקהיר קיבל את ערעור ממשלת מצרים ונתן גושפנקא חוקית להמשך יצוא הגז הטבעי לישראל במחירים מועדפים.

עם זאת הורה בית הדין בפסק דינו לממשלת מצרים להגדיר במדויק את כמויות הגז הטבעי אשר ייוצאו לישראל ומחירי ייצוא הגז, וזאת במטרה לוודא כי הן תואמות את צרכי האנרגיה של המדינה. פסק הדין החדש התקבל זמן לא רב לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם להגדלת כמויות אספקת הגז הטבעי ממצרים לישראל והוא נועד לשים קץ לסכסוך המשפטי שהתעורר סביב מכירת הגז לישראל.

בהחלטת בית המשפט נקבע כי לאור ההסכמים לייצוא נפט וגז והסכם השלום בין המדינות "לישראל יש זכות לרכוש נפט וגז ממצרים כמו כל מדינה אחרת, ללא כל אפליה".

עוד פסק בית המשפט המצרי העליון לענייני מנהל כי ההחלטה לייצא גז טבעי היא החלטה ריבונית של הממשלה, אך על ממשלת מצרים לעקוב באופן עקבי אחר מחירי יצוא הגז הטבעי וכמויות הייצוא של הגז, ולוודא כי הן תואמות את צורכי האנרגיה של המדינה בטרם תייצא את הגז.

במסגרת זו קבע בית המשפט כי על מצרים ליצור מנגנון שיגדיר את כמויות ייצוא הגז ומחירו על פי מחירי השוק העולמי, מבלי להתבסס על מחיר הנפט הגולמי כבסיס לתמחור.

מקורות מדיניים מסרו בתגובה כי ישראל היא שותפת סחר ותיקה למצרים בתחום האנרגיה. עסקת הגז מתקיימת כסדרה לטובת האינטרסים של שתי המדינות ולחיזוק הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות. כזכור, מצרים החלה לספק גז לישראל במאי 2008, בעקבות הסכם שחתמה עם ישראל בשנת 2005 לפיו מצרים תספק לישראל 1.7 מיליארד מ"ק לשנה במשך 20 שנה.

החלטת בית המשפט התקבלה לאחר שמשרד הנפט המצרי הגיש לבית המשפט נתונים ותצהירים על יצוא הגז הטבעי לישראל וביקש מבית המשפט להתעלם מהסערה התקשורתית שעורר העניין בציבוריות המצרית. משרד הנפט המצרי הדגיש כי ההסכם ליצוא הגז הטבעי הינו הסכם בין חברות פרטיות ואינו מצריך הליכי אישור בפרלמנט.










פי.סי.חץ