חשש לקיומן של כ-80 חברות

חשש לקיומן של כ-80 חברות

נוכח הקפאת הפעילות בהתקנת מערכות סולאריות

   

רו"ח דורון שטיין ראש המגזר ההתיישבותי בפירמה : למרות החלטות משרד התשתיות בדבר הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, נעצר ענף הפוטו וולטאי מלכת!

 

"לאור ההקפאה בפועל של מתן אישורים על ידי רשות החשמל להקמת מערכות סולאריות בינוניות ( מעל 50 קילו וואט ) קיים חשש לקיומן של כ- 80 חברות בתחום וחשש לפיטוריהם של כ- 2500 עובדים המועסקים בענף " כך טוען רו"ח דורון שטיין ראש המגזר ההתיישבותי בפירמת BDO זיו האפט המלווה חברות רבות בתחום.

לדבריו, מדינת ישראל אישרה בשנים האחרונות את הקמתן של מערכות סולאריות קטנות ובינוניות לצורך הפקת אנרגיה חלופית. לבעלי המערכות, הבטיחה המדינה תעריפים של 2.05 ₪ למערכות קטנות ( עד 50 קילו וואט ) ותעריף של 1.49 ₪ למערכות בינוניות (מעל 50 קילו וואט ועד 5 מגה וואט). במהלך 2009 אושרו והותקנו מערכות המייצרות חשמל בהיקפים של 50 מגה וואט .

אולם, לאחרונה , לאור השלמת המכסות של השלב הראשון, המדינה הקפיאה את הקמתן של המערכות הסולאריות הקטנות עד 50 קילו וואט, והענף התמקד בהקמתן של המערכות הבינוניות .

 

חברות העוסקות בתחום נערכו , גייסו כח אדם, הזמינו פאנלים סולאריים וממירים, מספקים שונים בעולם לצורך ההתקנות. ואולם רשות החשמל טרם אישרה את הבקשות לקבלת רשיון חשמל – תנאי הכרחי להקמת תחנות החשמל. יצויין כי החברות הסולאריות משקיעות מאות אלפי ₪ בהגשת הבקשות, שכן כל בקשה דורשת הכנת תכנון, אישורי ועדות תכנון ובניה, סקר חברת חשמל, תכנית היתכנות כלכלית ומודל פיננסי, אישורי רואה חשבון על מצבה הפיננסי של החברה המבקשת ועוד. אי אישור הבקשות עוצרת לחלוטין את הפעילות העיסקית של החברות הסולאריות.

 

רו"ח דורון שטיין מסביר כי יש מספר סיבות להקפאה ה"לא  רשמית" של מתן הרשיונות. מעורבות כאן סיבות פוליטיות וכן התנגדות מצד חברת החשמל שחוששת לנתח הרווחים שלה לאור מבול הבקשות שהוגשו.

יש גם קושי של רשות החשמל להתמודד עם מתן הרשיונות לאור עומס הבקשות שהוגשו. אך הסכנה הגדולה ביותר לענף טמונה בטיעונים שעלו לאחרונה על פיהם אין לאשר את המערכות עד לאישורה של תמ"א 10 , תוכנית המתאר הארצית שתסדיר את נושא התקנת התחנות בהתאם לחוקי התכנון והבנייה הרלוונטיים, וכאן, לדבריו של רו"ח דורון שטיין קיים מכשול רציני שכן אישור התמ"א עלול להתעכב שנתיים ויותר.

 

כעת החברות אמורות להתמודד עם מלאי של פאנלים ללא דורש, ומועסקים ללא עבודה וברור הדבר כי החברות לא יצליחו לשרוד  זמן רב באם לא יתקדם ההליך של אישור המערכות.

 

רו"ח דורון שטיין מציין כי גם הקיבוצים והמושבים שהם הצרכנים העיקריים של המערכות הסולאריות הבינוניות נקלעו לבעיה שכן הסכמים שהם חתמו עם החברות הסולאריות, לא מכובדים בהעדר רשיונות כאמור. בקיבוצים ובמושבים קיים צבר עצום של גגות עליהם ניתן להתקין מערכות סולאריות. בסקר שנערך לאחרונה מסתבר כי מצאי הגגות מספיק לייצור כל נפח האנרגיה המתחדשת, על פי חזון משרד התשתיות. אי מתן רשיונות יוצר מצב בו בעלי הגגות לא מסוגלים לממש את הקמת התחנות הסולאריות ואף לא יכולים לעשות בהם שימושים אחרים, עקב מחוייבות חוזית עם החברות הסולאריות.

רו"ח דורון שטיין מציע כי מדינת ישראל תממש לאלתר את החלטות משרד התשתיות ותאפשר הקמה ללא מגבלות של תחנות קטנות-עיסקיות (עד 50 קילו וואט) וכן תפשיר רשיונות לייצור חשמל בתחנות בינוניות על פי מכסות קבועות מראש שנקבעו לייצור 300 מגה וואט עד שנת 2013. רק ודאות בהיקף המכסות והתעריף יאפשרו לחברות הסולאריות ובעלי  הגגות לשרוד ולהגשים את חזון ועידת קופנהגן.

חוסר הודאות הינו אוייב הכלכלה – לא רק שיזמים ישראליים יקלעו לקשיים כלכליים, אלא גם משקיעי חוץ ידירו רגליהם מהשקעה במדינה בה אין קשר בין חזון משרד התשתיות לבין יישומו הלכה למעשה.

 

 

 


פי.סי.חץ