בחירה מוצלחת

בחירה מוצלחת

היבטים בבחירת השותף הקרקעי בפרויקטים סולאריים

יוגב שריד – מנהל אגף כלכלה ופתוח עסקי, תנועת המושב

מושבים רבים נמצאים בימים אלו במו"מ עם יזמים למימוש מתקן סולארי על קרקעותיהם.
תוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו – וולטאים תמ"א 10/ד'/ 10 קובעת כללים והנחיות לאישור מתקנים סולאריים על הגג ועל הקרקע, תוכנית זו עתידה לקבל אישור מהמועצה הארצית בחודש יולי 2010.

למימושו של המתקן ישנם שני צדדים עיקריים -  טכנולוגי וכלכלי. ברצוני להתמקד בהיבטים הכלכליים במסגרת תהליך המו"מ מול הגורמים השונים.

א) חוסן כלכלי – עלות פרויקט של 5 מגה וואט מוערך בכ- 100 מיליון ש"ח, כאשר היזם מחויב לתשלום של 20%, השקעתו מוערכת בכ- 20 מיליון ש"ח ולכן צריך לוודא שהחברה שאתם ניצבים מולה אכן בעלת יכולת כלכלית - ניתן לעשות זאת ע"י בקשת מאזן ובדיקת ההון העצמי במאזן.

כמו כן ישנם גופים המציגים עצמם כמייצגים גופים גדולים מחו"ל, על מנת לוודא זאת יש לבקש מכתב מתאגיד האם שהסוכן הנ"ל מייצג אותו וכמו כן שהוא מוכן להתחייב לסכומים אלו בפרויקט זה.

ב) דמי רצינות- בכל תהליך מסוג זה המושב יתבקש לחתום על הסכם אופציה שבעת מימושו יהפוך להסכם שכירות בפועל. למיטב ידיעתי יש מספר חברות שמחתימות מושבים על מנת לחסום מתחרים ולא מתוך כוונה לבצע את המיזם בשטחים אלו בעתיד. לפיכך, המלצתנו היא שהחברה תשלם למושב סכום מסוים על תקופת האופציה, כמו כן חשוב להוסיף סעיף קנס "אי ביצוע" אם נוצרו כל התנאים לביצוע הפרויקט והחברה החליטה בסוף לא לממשו.

ג) ערבות בנקאית - יש לדרוש ערבות לתשלום של שנתיים מראש גם בתקופת האופציה וגם בתקופת המימוש. 

ד) שיקולי מיסוי – חשוב להיוועץ עם רו"ח ולשקול את כל המיסוי הרלוונטי כולל מס שבח עתידי.

ה) בלעדיות – בקשת הבלעדיות שווה כסף אם מבקשים מהמושב כמות קרקע הנמוכה מהמותר, ע"פ החלטת משרד החקלאות 250 דונם ו/או רשויות התכנון 300 דונם, המושב איננו צריך להתחייב לבלעדיות, אם היזם מבקש בכל זאת בלעדיות יש לדרוש תשלום לשם כך, יזם רציני איננו צריך לפחד ממתחרים שיגיעו אחריו בטווח הזמן.

ו) אבני דרך – חשוב להכניס אבני דרך לביצוע ההתקדמות של הפרויקט כגון: סקר ייתכנות מחברת חשמל, בקשה לרישיון ייצור עקרוני .

ז) עיבוד חקלאי – יש לקחת בחשבון זמן פינוי הקרקע בהנחה שהמושב ימשיך לעבד את הקרקע עד למועד בקשת היזם למימוש ההסכם.

הקמת מתקן אנרגיה סולארית על אדמות מושב הינה בעלת השלכות רבות בעיקר כאשר כל התהליך מתבצע תחת תנאי אי-וודאות. חשוב מאוד להיזהר "לא לקנות בזול ולשלם ביוקר".
מומלץ להיוועץ בגורמים המקצועיים המוסמכים לכך על מנת שברגע שהתנאים יבשילו המושב יוכל להקים מיזם זה וליהנות ממנו כלכלית לאורך שנים.
אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא זה.


פי.סי.חץ