מחיר כבד

מחיר כבד

הקפאת הקמת המתקנים הסולאריים תגרום לסגירת 80 חברות ופיטורי אלפי עובדים

ההחלטה להקפיא הקמתן של המערכות הסולאריות הקטנות עד 50 קילו וואט, לאור השלמת המכסות של השלב הראשון, גרמה לאי וודאות בתחום הסולארי, וכתוצאה מכך והענף התמקד בהקמתן של המערכות הבינוניות.

רו"ח דורון שטיין, ראש המגזר ההתיישבותי בפירמת BDO זיו האפט, אומר כי "לאור ההקפאה בפועל של מתן אישורים על ידי רשות החשמל להקמת מערכות סולאריות בינוניות קיים חשש לקיומן של כ- 80 חברות בתחום וחשש לפיטוריהם של כ- 2500 עובדים המועסקים בענף".

לדבריו, מדינת ישראל אישרה בשנים האחרונות את הקמתן של מערכות סולאריות קטנות ובינוניות לצורך הפקת אנרגיה חלופית. לבעלי המערכות, הבטיחה המדינה תעריפים של 2.05 שקל למערכות קטנות, עד 50 קילו וואט, ותעריף של 1.49 שקל למערכות בינוניות, מעל 50 קילו וואט ועד 5 מגה וואט. במהלך 2009 אושרו והותקנו מערכות המייצרות חשמל בהיקפים של 50 מגה וואט.

חברות העוסקות בתחום נערכו, גייסו כח אדם, הזמינו פאנלים סולאריים וממירים, מספקים שונים בעולם לצורך ההתקנות. ואולם רשות החשמל טרם אישרה את הבקשות לקבלת רישיון חשמל? תנאי הכרחי להקמת תחנות החשמל. יצויין כי החברות הסולאריות משקיעות מאות אלפי שקלים בהגשת הבקשות, שכן כל בקשה דורשת הכנת תכנון, אישורי ועדות תכנון ובניה, סקר חברת חשמל, תכנית היתכנות כלכלית ומודל פיננסי, אישורי רואה חשבון על מצבה הפיננסי של החברה המבקשת ועוד. אי אישור הבקשות עוצרת לחלוטין את הפעילות העסקית של החברות הסולאריות.

שטיין מסביר כי "יש מספר סיבות להקפאה ה"לא רשמית" של מתן הרישיונות. מעורבות כאן סיבות פוליטיות וכן התנגדות מצד חברת החשמל שחוששת לנתח הרווחים שלה לאור מבול הבקשות שהוגשו. יש גם קושי של רשות החשמל להתמודד עם מתן הרישיונות לאור עומס הבקשות שהוגשו. אך הסכנה הגדולה ביותר לענף טמונה בטיעונים שעלו לאחרונה על פיהם אין לאשר את המערכות עד לאישורה של תמ"א 10, תוכנית המתאר הארצית שתסדיר את נושא התקנת התחנות בהתאם לחוקי התכנון והבנייה הרלוונטיים", וכאן, לדבריו של שטיין "קיים מכשול רציני שכן אישור התמ"א עלול להתעכב שנתיים ויותר".

כעת החברות אמורות להתמודד עם מלאי של פאנלים ללא דורש, ומועסקים ללא עבודה וברור הדבר כי החברות לא יצליחו לשרוד זמן רב באם לא יתקדם ההליך של אישור המערכות.

שטיין מציין כי "גם הקיבוצים והמושבים שהם הצרכנים העיקריים של המערכות הסולאריות הבינוניות נקלעו לבעיה שכן הסכמים שהם חתמו עם החברות הסולאריות, לא מכובדים בהעדר רישיונות כאמור. בקיבוצים ובמושבים קיים צבר עצום של גגות עליהם ניתן להתקין מערכות סולאריות".

שטיין מציע כי מדינת ישראל תממש לאלתר את החלטות משרד התשתיות ותאפשר הקמה ללא מגבלות של תחנות קטנות-עסקיות, עד 50 קילו וואט, וכן תפשיר רישיונות לייצור חשמל בתחנות בינוניות על פי מכסות קבועות מראש שנקבעו לייצור 300 מגה וואט עד שנת 2013. "רק ודאות בהיקף המכסות והתעריף יאפשרו לחברות הסולאריות ובעלי הגגות לשרוד ולהגשים את חזון ועידת קופנהגן".

"חוסר הודאות הינו אוייב הכלכלה", מסכם שטיין, "לא רק שיזמים ישראליים יקלעו לקשיים כלכליים, אלא גם משקיעי חוץ ידירו רגליהם מהשקעה במדינה בה אין קשר בין חזון משרד התשתיות לבין יישומו הלכה למעשה".










פי.סי.חץ