פאנלים סולאריים יוקמו על גגות בתי הספר בהוד השרון

פאנלים סולאריים יוקמו על גגות בתי הספר בהוד השרון

עיריית הוד השרון, החלה בפרויקט במסגרתו יותקנו פאנלים סולאריים פוטו וולטאיים לייצור חשמל על גגות 11 בתי ספר בעיר מתוך 16

בהמשך למימוש החזון העירוני – עיר קהילה ירוקה ושמירה על קיימות הלכה למעשה – עיריית הוד השרון, החלה בפרויקט במסגרתו יותקנו פאנלים סולאריים פוטו וולטאיים לייצור חשמל על גגות 11 בתי ספר בעיר מתוך 16 (בהמשך תיבחן הרחבה למבני ציבור נוספים).. החשמל שייוצר יימכר לחברת החשמל, וההכנסות שיתקבלו ממנו עשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה לכל מבנה.
הפרויקט הייחודי גובש ע"י העירייה בשיתוף ועדי ההורים של בתי הספר שנתנו את הסכמתם לביצוע הפרויקט לאחר ששמעו סקירה נרחבת ממומחים על המערכות. המומחים המלווים את הפרויקט הדגישו כי בפני ההורים והגורמים המקצועיים בעירייה האנרגיה המיוצרת ממערכות דוגמת אלו שיותקנו בהוד השרון היא בטוחה לחלוטין, ידידותית לסביבה ואין בה סכנה כלשהי. יש לציין כי הפאנלים הסולאריים יותקנו על גגות המבנים בלבד ולא בשטחי החצר. 
מעבר לייצור ההכנסות, פרויקט מערכות ייצור החשמל הירוקות הינו פרויקט חינוכי סביבתי בעיקרו במסגרתו ילמדו התלמידים על חשיבותה של אנרגיה ירוקה שאינה מזהמת את הסביבה, ויזכו להדגמה חיה של ייצור אנרגיה חלופית ירוקה בתחום בתי הספר שלהם.


פי.סי.חץ