אי חיבור מפעלים בדרום לרשת ההולכה של גז טבעי מהווה מחדל לאומי

אי חיבור מפעלים בדרום לרשת ההולכה של גז טבעי מהווה מחדל לאומי

תהליך חיבור מפעלי הדרום לרשת ההולכה הארצית של גז טבעי מתעכב משנת 2009

"אי חיבור מפעלים בדרום לרשת ההולכה של גז טבעי מהווה מחדל לאומי", קבע יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני בדיון מיוחד בנושא בוועדה. 
הדיון נסוב סביב הדרך להתניע מחדש את תהליך חיבור מפעלי הדרום לרשת ההולכה הארצית של גז טבעי - דבר עליו התחייבה הממשלה כבר בשנת 2009, ומתעכב מאז.
גפני ציין כי חיבור המפעלים לרשת הולכת הגז לא התחיל, והדבר הסב נזק רב למפעלים ביישובים, שלדבריו ממילא מתמודדים עם בעיות כלכליות קשות. "מדובר בדבר חמור והאחריות כולה על משרד התשתיות", אמר.
בסיכום הדיון, אמר גפני שבתוך חודש ימים יקיים ישיבה מיוחדת בעניין בהשתתפות שר התשתיות, עוזי לנדאו, ומנכ"ל משרדו, וכי עד אז, ימנה שני חברי ועדה שיפקחו על מה שייעשה בעניין במהלך החודש. גפני פנה ליועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד שגית אפיק, בדרישה להכין הצעת חוק לתיקון חוק משק הגז, במטרה לשנות את תנאי המכרזים והזיכיונות בתחום.
מנכ"ל משרד התשתיות, שאול צמח, אמר שמשרדו הוציא מכרז וכי יש זכיין שאמור היה לדאוג לחיבור כל המפעלים והיישובים בצפון ובדרום לרשת הארצית. צמח הוסיף שמשרדו פועל בהתאם לחוק וכי עתה נושא הזכיינות נבחן מחדש.
מנהל רשות הגז, יהושע שטרן, עדכן את הוועדה לגבי לוח הזמנים לסיום חיבור המפעלים לרשת הארצית - סוף 2012. לדבריו, עד אז, אמורה חברת נתיבי הגז לישראל, שהיא חברה ממשלתית, לסיים את פריסת התשתית לכל המפעלים בדרום הארץ. הגורם המעכב לדבריו, הינו הצורך בהקמת תחנות להפחתת לחץ הגז (PRMS) מרשת ההולכה הארצית לקווי ההובלה למפעלים.
מנכ"ל נגב גז טבעי, משה שפיצר, החברה הזכיינית שאמורה לחבר את המפעלים, טען כי החברה ממתינה להקמת תחנות החיבור וכי באחריותה הקמת התשתית להובלת הגז מנקודות החיבור למפעלים. לעומתו, טען מנכ"ל חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל הממשלתית, שמואל תורג'מן, שהחברה כבר הקימה רשת הולכה מאשדוד ועד סדום באורך של 135 ק"מ וכן תחנות התחברות אחת לכל 10 קילומטרים. תורג'מן אמר כי הקמת מתקני גז בישראל כרוכה בביורוקרטיה רבה שאורכת זמן רב - רישוי, בדיקות בטיחות, אישורים של קק"ל וגורמים רבים אחרים. 


פי.סי.חץ