תעריפי החשמל יעלו בקרוב ב-20%

תעריפי החשמל יעלו בקרוב ב-20%

במהלך 18 החודשים האחרונים ביצעה רשות החשמל שתי הפחתות תעריפים בשיעור כולל של כ-12%

חברת החשמל עשויה להעלות את תעריפי החשמל בכ-20% כבר בזמן הקרוב, כך עולה מבדיקות שנעשו ברשות החשמל לקראת עדכון תעריפי החשמל השנתיים. ההחלטה על הייקור אמורה להתקבל בימים הקרובים.
ברשות מציינים כי גורם מרכזי להתייקרות הנו שני הפיצוצים בצינור המוביל גז ממצרים לישראל, שהפסיקו את הזרמתו לתקופה כוללת של מעל לחודשיים. כעת זורם הגז בקיבולת חלקית בלבד ובמציאות זו נאלצת חברת החשמל להשתמש בדלקים אחרים היקרים יותר משמעותית. עלות הדלקים מהווה כ-505 מהעלות לתעריפי החשמל.
גורם נוסף הוא צו של המשרד להגנת הסביבה אשר חייב את חברת החשמל להשתמש בדלק נקי יותר, הסולר, אך יקר יותר בכ-100% במקום דלק המזוט אשר עלותו פחותה. עדכון שוטף של תעריף החשמל צפוי היה להוסיף לו שיעור של 45 לייקור.
מרשות החשמל פנו לשרי הממשלה בדרישה להתערבות מיידית. חודשי הקיץ הקרובים מביאים עימם ביקוש גבוה יותר לחשמל והעלאת התעריפים עשויה להביא ל"השפעות מאקרו כלכליות רחבות" כתב לשרים אמנון שפירה, יו"ר רשות החשמל.
גורם נוסף להתייקרות לטענת הרשות הנו יישום הצו הרוחבי של השר להגנת הסביבה - "הוראות אישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת החשמל על פי סעיף 8 לחוק מניעת מפגעים, התשכ"א- 1961". על פי צו זה, הפעלת תחנות כוח במצב של אי הספקת גז סדירה אינה נעשית בהתאם לעקרון מזעור העלויות כפי שפורט לעיל. המשמעות היא כי חברת החשמל נאלצת להפעיל תחנות המופעלות בסולר לפני הפעלת תחנות המופעלות במזוט שעה שעלות הפעלת תחנות בסולר הנה גבוהה ב- 80% עד 190% מעלות הפעלת תחנות במזוט בתלות בסוג התחנה.
במכתבו לשרים מציין יו"ר הרשות כי "ליישום הצו הרוחבי כפי שהוא היום, השפעה ניכרת על עליית התעריף הצפויה. לדעת הרשות, היישום איננו לוקח בחשבון די הצורך את העלויות הנובעות ממנו למשק החשמל, ואיננו מאזן נכון בין הצורך בצמצום זיהום האוויר מתחנות כוח לבין גידול בעלויות הנגרמות מצו זה".
במהלך 18 החודשים האחרונים ביצעה רשות החשמל שתי הפחתות תעריפים בשיעור כולל של כ- 12%. הפחתה זו נובעת בעיקרה מהגדלת השימוש בגז טבעי. 
מבדיקה שערך המשרד להגנת הסביבה עולה כי הפער בין מחיר ייצור החשמל בסולר לייצור במזוט, נובע מהמיסוי המעוות המוטל על הסולר הגבוה פי 200 (!) על זה של המזוט המזהם. הפערים במחיר הגולמי של סולר ומזוט (בבתי הזיקוק) הינם קטנים ולא אמורים להשפיע כמעט על עלות ייצור החשמל.
בהשוואה בינ"ל נמצא כי המיסוי בישראל על מזוט הוא מהנמוכים במערב. כיום מהווה המיסוי כ-46% ממרכיב הדלק של חשמל המיוצר בסולר, בעוד שעל מזוט – כאמור – המיסוי אפסי. העיוות זועק לשמיים: הדלק המזהם מקבל מיסוי אפסי ועל הדלק הנקי יותר מוטל מיסוי אסטרונומי! אי לכך, קרא השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, להפחית את תעריפי החשמל על ידי השוואת המיסוי על סולר למיסוי על מזוט מבלי צורך לפגוע בסביבה ובבריאות הציבור.


פי.סי.חץ