תחנת הכוח בחדרה תופעל בגז במקום בפחם

תחנת הכוח בחדרה תופעל בגז במקום בפחם

תחנת הכוח אורות רבין נחשבת כיום לתחנת הכוח הגדולה וגם המזהמת ביותר בישראל

שר התשתיות עוזי לנדאו הודיע כי יפעל להסבת יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה לעבודה בגז טבעי. תחנת הכוח אורות רבין נחשבת כיום לתחנת הכוח הגדולה וגם המזהמת ביותר בישראל, מאחר וכל שש יחידותיה פועלות על פחם. סך הייצור הכולל של יחידותיה עומד על כ-2550 מגוואט - כרבע מכושר הייצור הארצי.
במכתב ששיגר אתמול לנדאו לראש עיריית חדרה, חיים אביטן, מציין השר כי "אנחנו פועלים להסב ארבע מתוך שש הטורבינות הפועלות בתחנת הכוח אורות רבין באמצעות פחם, לטורבינות המופעלות בגז טבעי בגיבוי פחם. זאת, בכדי לשמר את יכולת הייצור בפחם בשעת מחסור או תקלה". לנדאו ציין כי המהלך יושלם בפרק זמן של כשלוש שנים.  
עם הנחיית השר, תיכנס הסבת היחידות באורות רבין לתוכנית הפיתוח של חברת החשמל.


פי.סי.חץ