בטחון אנרגטי

בטחון אנרגטי

תנו לשמש לפתור את משבר החשמל ולהקנות לישראל עצמאות אנרגטית

גו'ן כהן, מנכ"ל ערבה פאוור
הנה כמה מאירועי הקיץ האחרון: תעריפי החשמל התייקרו באופן משמעותי וגררו מיד ביקורת ציבורית חריפה, שהגדירה את הצעד כסטירות לחי להמוני המוחים על יוקר המחייה בישראל. קו הגז המצרי פוצץ פעם נוספת. המדינה חוזרת לרכוש ולשרוף מזוט או סולר וחברת החשמל הולכת לספוג עלויות נוספות בלתי מתוכננות, הנמדדות במיליארדי שקלים לשנה, לשלוש השנים הקרובות. 
הנה ההוכחה המעשית והכואבת לכמה צדק ראש הממשלה, כשחידד פעמים רבות במהלך השנה האחרונה את חיוניות העצמאות האנרגטית למדינת ישראל, את חיוניות צמצום התלות בדלקים מיובאים ואת חיוניות בניית תמהיל אנרגיות הנכון למדינת ישראל. לדברי ראש הממשלה, עצמאות אנרגטית ובטחון אנרגטי, הם ערך כלכלי ואסטרטגי עליון למשק הלאומי.

בניית תמהיל אנרגיות ממקורות מגוונים 

מעבר לחובה הפנימית לעצמאות אנרגטית, למדינת ישראל התחייבות גלובלית (ועידת קופנהגן) להפחתת 20% פליטות עד שנת 2020. בנוסף, לפי החלטת ממשלת ישראל משנת 2009, 10% מצריכת החשמל תסופק מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2020. בין שלוש ה"התחייבויות" קיים ממשק הדוק. 
מדינת ישראל התברכה בשני משאבי בסיס עיקריים, שיחדיו יביאו לעצמאות אנרגטית – הגז והשמש. הגז הוא לא מקור אנרגיה ירוק, אבל הוא פחות מזהם. ייקח עוד מספר שנים עד שהגז יתחיל לזרום, יהיו עוד משברים וכשלים, אבל זה בדרך. כמו שאין חולק על כך שמשאב הגז הוא נכס אדיר למדינת ישראל, אין גם חולק על כך שמדינת ישראל חייבת, למען ביטחונה ולמען עצמאותה האנרגטית, לבנות תמהיל אנרגיות ממקורות מגוונים. כאן נכנסת השמש, מקור האנרגיה המוביל מתוך סל האנרגיות המתחדשות המוכרות.
משאב השמש יכול, אם כן, להביא למשק החשמל הלאומי אלפי מגה- ואטים חשמל, עכשיו. חשמל ירוק, חשמל שיאפשר התמודדות מיידית עם "בצורת החשמל" הפוקדת את מדינת ישראל, חשמל שיאפשר עמידה בהתחייבות להפחתת פליטות, חשמל ממוקדים מבוזרים המבטיחים עצמאות אנרגטית, חשמל ממקור אנרגיה בלתי תלוי, חשמל שחוסך שריפת דלקים שהם מייקרים תעריפי חשמל.
ממשלת ישראל מתייחסת בחשדנות רבה לאנרגיה סולארית. היא החליטה בחודש יולי השנה להגביל פיתוח אנרגיות סולאריות ל- 1430 מגה- ואט בלבד בארבע שנים הקרובות, ואולי בכלל. פוטנציאל נוסף של 1000 מגה- ואט ויותר, פרויקטים ממשיים שכבר מקודמים על ידי היזמות המקומית, דינם לפי שעה להתחסל. ממה חוששים? חוששים שסולארי עולה יקר. נציגי האוצר עבדו קשה מאד בחודשים האחרונים כדי לשכנע שסולארי יקר ויש להקפיא לפי שעה את פיתוחו. לתעשייה סולארית משגשגת יש תועלות רבות. אמנה בקצרה את המרכזיות שבהן:
Peak Shaving 
בשעות שיא הביקוש חברת החשמל נדרשת לשרוף דלקים יקרים בכדי לספק את היקפי הצריכה הגוברים. אותן שעות שיא, שהן לרוב שעות אמצע היום, אלו שעות התפוקה המרביות של ייצור חשמל סולארי. קיומה של תעשייה סולארית תחסוך שימוש של מרביתם של הדלקים היקרים הללו, ובכך נוצרת הזדמנות להוזיל את מחירי החשמל. זו עלות שניתנת לכימות כלכלי אובייקטיבי ומוסכם. 
בריאות הציבור
מוסכם ומקובל שלהפחתת רמת זיהום האוויר תועלת כלכלית נמדדת. העלות הנמנעת של בריאות הציבור מחושבת ועומדת על 18 אגורות לכל קילו וואט שעה של חשמל ירוק. כאן המקום להזכיר כי כל מדינות העולם המתוקנות שמו לעצמן ליעד להקטין את הפליטה של גזי החממה ב- 20% עד שנת 2030. לשם כך, יש צורך להקטין את פליטת הפחמן ב- 29.4 מיליון טון. על פי דוח מקנזי פיתוח האנרגיה סולארית היא החלופה העדיפה ולכן הומלץ על התקנה כ- 6000 מגה-ואט של שדות סולאריים בעיקר פוטו- וולטאים, מרחק רב מהיעדים הצנועים של 1750 מגה-ואט  שקבעה הממשלה לשנת 2020. 
ביטחון אנרגטי 
ישראל של היום היא בין המדינות הבודדות בעולם שכל ייצור החשמל שלה הוא ממקורות דלקיים, פחם ונפט, המיובאים באניות, וגז המוזרם בצנרת גז משדות הגז המצריים והים תיכוניים. השענות על גז שמגיע בצינור אחד או שניים, שיכולים להיפגע כתוצאה מרעידת אדמה או מעשה חבלה מכוון, יש לה מחיר. פיצוצי צינור הגז בחודשים האחרונים הם עדות מוכחת לכך. גם תקלות טכניות בהזרמת הגז הן בלתי נמנעות, כפי שארע גם בעבר.
לאנרגיה הסולארית יש יתרון בכך שתייצר נאמנה את כמות החשמל המתוכננת, כל עוד תזרח השמש, היא אינה תלויה בגורם חוץ כל שהוא, היא מבוזרת בין עשרות ומאות יצרנים, בעשרות אתרי יצור בכל הארץ והיא מבטיחה אספקת חשמל בלתי תלויה. בטחון אנרגטי ועצמאות אנרגטית – ערכים כלכליים ואסטרטגיים כאחד. 
קיבוע מחיר אנרגיה של הטווח הארוך
לכל מתקן סולארי ניתנת התחייבות רכישת החשמל הירוק המיוצר לתקופה של 20 שנה, במחיר נקוב מראש. הגורם הרוכש, מדינת ישראל בעצם, מבטיח לעצמו קיבוע ריאלי של המחיר לכל תקופת ההסכם, שכן, המחיר צמוד למדד המחירים הכללי ואינו עולה ריאלית. כל התחזיות לטווח ארוך למחירי גז, פחם ונפט מצביעות על עליה ריאלית של מחיר, והאנרגיה הסולארית מהווה "ביטוח" מסוים מפני עליה זו.
עידוד פעילות בפריפריה הדרומית, בערבה ובנגב
העברת ייצור של 10% מהחשמל בארץ לנגב ולערבה היא צעד כלכלי התואם את תפיסת העולם של כל ממשלות ישראל, לפיזור אוכלוסייה ולהעדפת הפריפריה. תפיסה זו מבוטאת היטב בהחלטת ממשלה 4450 – מדיניות ממשלת ישראל כלפי אנרגיות מתחדשות. מדובר ביצירת מקומות תעסוקה חדשים, שלמעשה מביאים לגידול אוכלוסייה ומדובר ביצירת מקור הכנסה של קבע לכל ישוב ספר שבאדמותיו מוקמת חווה סולארית. זו בעצם חלוקה מחדש של ההכנסות במדינה, לטובת הפריפריה הדרומית.
בהקשר הזה, צריך לציין גם פיתוח תעשייה סולארית בקרב הקהילה הבדואית. האפשרות לשדרג את הסדר הקרקעות בין המדינה לקהילה הבדואית ע"י המרת קרקעות לא מוסדרות בקרקעות מוסדרות, שניתן להקים עליהן חוות סולאריות, תוך מתן מקור הכנסה ותעסוקה נוסף לאוכלוסיה הבדואית ותמריץ להשתלב בכלכלת המדינה מהווה יעד חשוב למדינת ישראל. אי אפשר להמעיט בחשיבותה של היוזמה הזאת.
גידול בהספק ייצור החשמל בישראל
ההספק המותקן כיום בישראל הוא כ-12 אלף מגה-ואט והוא, לפי טענת חברת חשמל, כולל רזרבה קטנה של כ- 5% לעומת אומדני שיא הביקוש למול ההספק הזמין בתקופות אלו. משק חשמל במדינה מפותחת צריך לכלול רזרבה של 20%. הגידול השנתי של צריכת החשמל מחייב פיתוח תחנות חשמל בהיקף של כ- 350 מגה-ואט בשנה. בפועל, עקב התמשכות תהליך קבלת החלטות, קשיים במערך הרגולציה, התנגדות הארגונים הירוקים וקשיים בירוקרטים נוספים, תהליך הקמת תחנת כוח חדשה נמשך ונמתח על פני לפחות 10 שנים. בניגוד לתחנות הכוח הפוסיליות, תחנות הכוח הסולאריות ניתנות להקמה בתקופת זמן קצרה, ובכך ניתן להגדיל את כושר ייצור החשמל באלפי מגה וואטים בתוך תקופה של שנים בודדות ובכך למנוע בצורת חשמל המאיימת על משק החשמל הלאומי.
ביסוס מעמדה של ישראל כמעצמה סולארית
בדומה לתהליך שעברה תעשיית ההייטק הישראלית, יש לישראל הזדמנות ליצור כאן שוב תעשיה משמעותית ומובילה בעולם. המשמעויות המידיות של מהלך כזה הן הזרמת הון זר לישראל, יצוא של ידע ותעשיית מחקר ופיתוח בתחום של אנרגיות מתחדשות. 

טעות לחשוב שאנרגיה סולארית יקרה

כאן הטעות, הטעות האופיינית שמכשילה פעם אחר פעם, הטעות שהביאה למשבר המים ושתביא ל"משבר החשמל". התעשייה הסולארית הגלובלית מתייעלת בקצב העולה על כל הציפיות. תוך פחות משנתיים ניתן יהיה להקים בישראל חוות סולאריות בתעריפים המבטיחים תועלת כלכלית הגוברת על העלות למשק הלאומי. לאנרגיה סולארית תועלות הניתנות למדידה כלכלית, אובייקטיבית, ה"סוגרות" בקלות את הפער המצטמצם בין תעריף חשמל נורמטיבי לבין תעריפי חשמל סולאריים חדשים שיתפרסמו, ועוד משאירות עודף למשק הלאומי. חיוני כבר היום לקבל החלטות נכונות, לתת כבר היום אור ירוק לקדם אותם  מגה וואטים סולאריים שהולכים להיזרק לפח, לקבוע את התעריף העתידי הנכון, המבטיח תועלת ולא עלות למשק הלאומי, להעניק ליזמות ודאות, רציפות ואופק, להבטיח שוק תחרותי ויעיל, שיביאו את ישראל לעמידה בכל שלושת יעדיה. לא למיסוד יבוא דלקים מזהמים המייקרים את תעריפי החשמל, כן לקידום מבוקר של פיתוח מקורות אנרגיה עצמאיים ומשתלמים.

מעצמת שמש

חברת ערבה פאוור שבקיבוץ קטורה נוסדה ב- 2006 על ידי שלושה מייסדים: קיבוץ קטורה, באמצעות אד הפולנד המכהן יו"ר החברה מאז היווסדה, דוד רוזנבלט המכהן סגן יו"ר החברה, ויוסף אברמוביץ המכהן נשיא החברה. 
החברה מקדמת הלכה למעשה את השימוש באנרגיה סולארית לייצור חשמל במדינת ישראל, וזאת על מנת לקדם את חזונו של דוד בן גוריון ולפעול ליישום החלטת הממשלה, שקבעה יעד מנחה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים בהיקף של 4,000  מגה- ואט עד שנת 2020. 
במהלך חמש השנים האחרונות החברה התקשרה חוזית עם מספר רב של קיבוצים ומושבים בנגב ובערבה ומקדמת איתם יותר מ- 40 מיזמים סולאריים, המסתכמים בכ- 400  מגה- ואט ובעלות השקעה של קרוב ל- 2 מיליארד דולר, היקפים חסרי תקדים בענף הסולארי המקומי. 
ערבה פאוור הייתה החברה הראשונה בישראל שקיבלה רישיון להקמת חווה סולארית במסגרת ההסדרה הבינונית, ולפני שלושה חודשים חנכה את השדה הסולארי הראשון בארץ. השדה הממוקם בקיבוץ קטורה, משתרע על פני 80 דונמים ויספק חשמל ירוק לרשת החשמל הארצית, ודרכה לקיבוצי האזור. כמו כן, ערבה פאוור היא החברה הראשונה שנמצאת בהליכי אישור מתקדמים של שדה פוטו וולטאי גדול ראשון בישראל, בקיבוץ קטורה, שדה של 600 דונם, וצפוי לייצר חשמל בהיקף של 40  מגה- ואט, כשליש מצריכת החשמל של העיר אילת. במקביל, חתמה החברה על התקשרויות חוזיות עם משפחות בדואיות בנגב, ולאחרונה אישר משרד הפנים תוכנית למתקן פוטו וולטאי הצמוד לישוב תראבין שבמועצה האזורית אבו בסמה. זהו האישור הראשון המוענק לתוכנית למתקן פוטו וולטאי במגזר הבדואי. 


פי.סי.חץ