הוצאות החשמל בתעשייה צפויות לגדול ב-150 מיליון ש'

הוצאות החשמל בתעשייה צפויות לגדול ב-150 מיליון ש'

העלייה בהוצאות החשמל נובעת מהגידול בצריכות החשמל ומעלייה בתעריפי החשמל

מניתוח ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים עולה כי בחציון הראשון לשנת 2011 הסתכמו צריכות החשמל בתעשייה בכ-4.7 מיליארד קוט"ש, עלייה של כ-2% בהשוואה להיקף צריכת החשמל בחציון המקביל אשתקד.
בחציון הראשון לשנת 2011 הסתכמו הוצאות התעשייה על צריכות החשמל בכ-1.65 מיליארד שקל, גידול של כ-4% בהשוואה להוצאות החשמל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהוצאות החשמל נובעת מהגידול בצריכות החשמל ומעלייה בתעריפי החשמל.
עם זאת, מציינת נאוה סלע, יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים, כי משמעות החלטת הרשות לחשמל על העלאת תעריפי החשמל בכ-10%, על-רקע הבעיות באספקת הגז המצרי, הינה תוספת עלות של כ-150 מיליון שקל עד סוף השנה. עלייה זו מצטרפת לגל העליות בתשומות האנרגיה, כאשר מחירי הדלקים לבד עלו בכ-35% בחציון הראשון של 2011. 
התאחדות התעשיינים הציגה למשרד האוצר ולרשות לחשמל אלטרנטיבות שהיו מונעות את התייקרות התעריפים האחרונה, ובהן ביטול העלאת המס על הפחם והחזר חוב של חברת החשמל לצרכנים באופן מיידי, ולא בפריסה על פני תקופה ארוכה. 
ענפי התעשייה בהם נרשמה עלייה בולטת בצריכות החשמל בחציון הראשון לשנת 2011 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הם ענפי המוצרים המינרלים האל מתכתיים, שם חלה עלייה של 27% בצריכה, בתעשייה הבסיסית של המתכת חלה עלייה של 10%, בענפי המכרות והמחצבים חלה עלייה של 8% וענף המוצרים הכימיים ומוצרי נפט, הסתכמה העלייה ב-5%.
ענפי התעשייה בהם נרשמה ירידה בולטת בצריכות החשמל בחציון הראשון לשנת 2011 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: כלי הובלה (ירידה של 12%), ציוד חשמלי ואלקטרוני (ירידה של 8%) ומוצרי מתכת (ירידה של 5%).


פי.סי.חץ