אורמת תעשיות הרוויחה 7.6 מיליון דולר ברבעון השני

אורמת תעשיות הרוויחה 7.6 מיליון דולר ברבעון השני

הגורם העיקרי לשיפור במכירות היה גידול של 14% בהכנסות החברה כתוצאה ממכירת חשמל על פי חוזים לטווח ארוך

חברת אורמת תעשיות הרוויחה 7.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, בהשוואה להפסד של 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל לו ב-2010. הכנסותיה של אורמת, שעוסקת באמצעות החברה הבת אורמת טכנולוגיות בייזום, הקמה והפעלה של תחנות כח גיאותרמיות, צמחו ב-10% ברבעון השני של 2011 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2010, והסתכמו ב 106 מיליון דולר. 
הגורם העיקרי לשיפור במכירות היה גידול של 14% בהכנסות החברה כתוצאה ממכירת חשמל על פי חוזים לטווח ארוך לרמה של 81 מיליון דולר, הודות לעלייה של 11% בייצור החשמל, ועלייה של 6.4% בתעריף הממוצע ברבעון החולף לעומת המקביל לו ב-2010 ל-83 דולר למגה ווט. הסיבה העיקרית לעלייה היא עלייה בתעריפי החשמל בתחנת הכח פונה בהוואי, שצמודים למחיר הנפט המיובא להוואי. 
הגידול בהכנסות החברה ממכירת חשמל קוזז חלקית בירידה של 14.7% בהכנסות ממכירת ציוד ומהקמת תחנות כח גיאותרמיות עבור גורמים חיצוניים לרמה של 23 מיליון דולר ברבעון השני של 2011.
אורמת תעשיות נהנתה גם מתמלוגים של 1.7 מיליון דולר בגין הרישיון שנתנה לחברת אופטי קנדה להשתמש בטכנולוגיה שפיתחה להשבחת נפט גולמי כבד המצוי בחולות באלברטה שבקנדה.


פי.סי.חץ