הוארך הסכם האופציה לקבלת 30% מרישיון קידוח בקפריסין

הוארך הסכם האופציה לקבלת 30% מרישיון קידוח בקפריסין

בחודשים האחרונים מנסה קבוצת דלק לרכוש מהציבור את כל מניות דלק אנרגיה, בתמורה לניירות הערך של השותפויות, ולהפכה לפרטית

שותפויות החיפושים, דלק ואבנר, האריכו את הסכם האופציה לקבלת 30% (15% כל אחת) ברישיון החיפושים "בלוק 12" שבים התיכון הקפריסאי בשנתיים נוספות, עד אוגוסט 2013. 
כמו כן, יחלו השותפויות לשלם כבר עכשיו את חלקן בהוצאות החיפושים במקום, והבהירו כי אם יחליטו למכור את האופציה לצד שלישי, התמורה תגיע לקופתיהן. למעשה, מנסות דלק קידוחים ואבנר לאותת למשקיעים כי מהרישיון ייהנו השותפויות, ולא החברה האם, דלק אנרגיה. זאת, כאשר בחודשים האחרונים מנסה קבוצת דלק לרכוש מהציבור את כל מניות דלק אנרגיה, בתמורה לניירות הערך של השותפויות, ולהפכה לפרטית. 
מדובר ברישיון חיפושים, הנמצא מערבית לרישיונות "פלאג'יק", שזכויותיו נמצאות בשליטת נובל אנרג'י, השותפה האמריקאית של דלק בכל קידוחי הגז הטבעי בישראל. נובל אנרג'י מתכננת לצאת כבר בחודשיים הקרובים לקידוח אקספלורציה ברישיון, שיוכיח האם באמת קיימים גז או נפט במקום. על פי נתונים שפורסמו בעבר, בבלוק 12 פוטנציאל להמצאות 10 TCF (טריליון רגל מעוקבת) של גז טבעי (לשם השוואה, בתמר קיימים 9.1 TCF מוכחים של גז טבעי, ובלוויתן 16 TCF).


פי.סי.חץ