החל הקידוח המקדים למציאת גז טבעי ב

החל הקידוח המקדים למציאת גז טבעי ב"דולפין 1"

האומדן הטוב ביותר הוא למציאת 550,500 MMCF בסבירות של 73%

אסדת הקידוח Sedco Express החלה בביצוע השלב הראשון של קידוח האקספלורציה בפרוספקט "דולפין 1", הנמצא בשטח רישיון "חנה" הצמוד לרישיון "לוויתן". קידוח "דולפין 1" נמצא בים התיכון כ-110 ק"מ מערבית לחיפה, ותכלית הקידוח הינה לבחון הימצאות גז טבעי ב"דולפין 1". האומדן הטוב ביותר הוא למציאת 550,500 MMCF (או כ-0.55 TCF) בסבירות של 73%.
בשלב הראשון יתבצע קידוח האקספלורציה עליו המליצה המפעילה נובל אנרג'י (39.66%) לשאר השותפות ברישיון ואשר פורסמו בדוחותיהן, דלק קידוחים (22.67%), אבנר (22.67%) ורציו (15%).
ההסתברות להימצאות גז טבעי בקידוח זה הינה כ-73%. עוד צוין בדוח המשאבים כי בהנחה ותהיה תגלית ובהתבסס על ניסיון בפיתוח שדות דומים, המשאבים הפרוספקטיביים בקטגוריית האומדן הטוב ביותר הינם בעלי סיכוי סביר להפוך למסחריים.
השלב השני יבוצע בהמשך, כנראה באמצעות אותה האסדה. שני שלבי הקידוח צפויים להימשך כחודשיים והתקציב הכולל של שני שלבי הקידוח, ללא עלות מבחני ההפקה הינו כ-51 מיליון דולר.


פי.סי.חץ