אנלייט תקים טורבינות רוח בשישה ישובים בגולן

אנלייט תקים טורבינות רוח בשישה ישובים בגולן

במודל של תשלום דמי שימוש עבור הקרקע לישובים, למשך 20 שנים ממועד החיבור לרשת החשמל

אנלייט אנרגיה חתמה, בשיתוף עם חברת אוירם, על הסכמי שיתוף פעולה עם 6 ישובים ברמת הגולן לייזום, פיתוח, מימון והקמה של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיית רוח בשטחי הישובים. החברות יקימו את המיזם במודל של תשלום דמי שימוש עבור הקרקע לישובים, למשך 20 שנים ממועד החיבור לרשת החשמל. לישובים תהיה אופציה להיכנס כשותפים במיזמים. 
בשלב ראשון יבצעו אנלייט ואוירם פעילות של ניתוח פוטנציאל הרוח והכדאיות הכלכלית של הפרויקטים וכן תכנון פריסתם העתידית וקידום האישורים הסטוטוריים והרגולטוריים הנדרשים להקמתם. עלות הפיתוח עד לקבלת אישורי ההקמה והגעה לסגירה פיננסית עבור מיתקן אופייני בהספק 5 מגה-וואט מוערכת בכמיליון שקלים למיתקן, אותם יממנו, על פי ההסכם אנלייט ואוירם בחלקים שווים בקירוב. במידה ופרויקט יתממש, עלות הקמתו הכוללת נאמדת בכ-40 מיליון שקלים, מתוכם החברה מעריכה שיידרש הון עצמי בשיעור של כ-20%-25%. 
מערכת בודדת עשויה לייצר באזור רמת הגולן, על בסיס הערכותיה הראשוניות של אנלייט, כ-10 מיליון קוט"ש בכל שנה, שיובטחו בתעריף ייצור צמוד מדד למשך 20 שנה. תעריף הייצור עדיין לא נקבע סופית ע"י רשות החשמל, אולם על בסיס הנחת תעריף של 45-54 אגורות לקוט"ש, מיתקן כזה עשוי להניב הכנסות ברוטו של כ-5 מיליון שקלים בכל שנה, המסתכמות לכ-100 מיליון שקלים ברוטו נומינליות ממכירת חשמל, מכל פרויקט שיקום. 


פי.סי.חץ