משרד התשתיות ייצא במבצע לקניית 3 נורות חסכוניות ב-20 שקל

משרד התשתיות ייצא במבצע לקניית 3 נורות חסכוניות ב-20 שקל

השנה אשר אסרו יבוא נורות ליבון והלוגן שהספקן עולה על 60 ואט, אלא אם כן הן עומדות במדדי אילוץ מספריים ליעילותן

משרד התשתיות הלאומיות ממשיך לקדם התייעלות אנרגטית ושימוש במוצרים יעילים אנרגטית, על ידי הכנת תקנות המבטיחות לצרכן החשמל הפרטי שימוש בנורות חסכוניות יותר, אשר מייעלות את מערכות התאורה בבתים ובמוסדות ציבור. המשרד פרסם להערות הציבור את תקנות מקורת אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים), (נורות פלואורניות) התשע"א – 2011.
תקנות אלו מצטרפות לתקנות שנחתמו בחודש מאי השנה, אשר אסרו יבוא נורות ליבון והלוגן שהספקן עולה על 60 ואט, אלא אם כן הן עומדות במדדי אילוץ מספריים ליעילותן. יש לציין כי השנה אושרו ביוזמת משרד התשתיות הלאומיות תקנות נוספות, אשר יביאו להפחתת צריכת החשמל במכשירים בייתים, ומתוכננות תקנות נוספות, ביניהן תקנות הנוגעות ליעילות האנרגטית של מכשירי טלוויזיה ומסכים, ולצריכת החשמל במצב המתנה ("סטנד בי") של מכשירי חשמל שונים וממירים.
השימוש בנורות פלוארניות יעילות יביא לחיסכון של כ- 30% בצריכת חשמל לתאורה ובמשרד צופים שבשנת 2020 יושג חיסכון של 2 מיליארד קוט"ש.
בקרוב יצא המשרד במבצע בו יוכל הציבור לרכוש שלוש נורות חסכוניות, במחיר מבצע של 20 ש"ח, זאת על מנת לעודד שימוש בנורות חסכוניות.
תקנות אלו הן חלק ממהלך נרחב של משרד התשתיות הלאומיות ליישום התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, אשר תאפשר את יישום החלטת ממשלת ישראל, אשר קבעה יעדים ברורים, במטרה להגיע לצמצום של 20% בצריכת החשמל עד שנת 2020. התוכנית מבוססת על ניתוח טכנולוגי וכלכלי מעמיק של פוטנציאל החיסכון הריאלי ויישומו בכל מגזר ומגזר במשק. בנוסף, מוצעים בתוכנית הפעולות והאמצעים הנדרשים להשגת חיסכון זה.


פי.סי.חץ